Glasvezelupdate

Overgenomen bericht:

Best dorpsbelang van Nijland

De allerhoogste tijd voor een update. Dat vinden alle bewoners. Dat vinden wij natuurlijk ook! De hele Mienskip op glas. Dit was en is onze wens. We hadden meer tijd nodig om alle scenario’s in kaart te brengen, met als uitgangspunt aanleg toch mogelijk te maken.

Een groot deel van de kernen haalde met gemak 35% aanmeldingen. Maar, en dit kon iedereen al op de website zien, in het hele gebied haalden we dit niet. Uw kern behaalde helaas 18.9 %. Vanaf de start hebben we aangegeven dat we graag de hele Mienskip op het netwerk van de toekomst willen aansluiten. Om dit haalbaar te maken is 35% aanmeldingen van het grootste belang.

We begonnen met het buitengebied, waar het succes al snel zichtbaar werd. In het nieuwe jaar starten we daar zelfs al met de aanleg. Over de aanlegvoorwaarden zijn we met de betrokken gemeenten in gesprek.

Wij geloven er nog steeds in. En daarom willen we onze boodschap graag kracht bijzetten. Wij zullen dan ook op korte termijn starten met fase 2: al in maart 2020. En dit doen we samen met alle kernen die het benodigde percentage niet hebben behaald.

Wat houdt dit in?
Alle bewoners van kernen in Noard- en Sudwest Fryslan kunnen zich tot de zomer van 2020 blijven aanmelden. Zo kunnen alle kernen gezamenlijk alsnog de 35% behalen, voor Nijland zijn nog 54 aanmeldingen nodig. Kernen die dit al hebben, kunnen zelfs blijven doorgroeien. Uiteraard zijn de extra kosten voor aansluiten achteraf niet van toepassing.
Tegelijkertijd kunnen bewoners van fase 2 zich nu al aanmelden. In maart starten we daar met informatieavonden. Op de achtergrond beginnen wij direct met alle voorbereidingen.

Glasvezel voor de hele Mienskip. Een netwerk in Fries beheer en dus eigen zeggenschap. Dogge jo ek mei?

Medio december worden zowel de dorpsbelangen als de inwoners persoonlijk geïnformeerd over de actuele status van hun dorpskern. Daarnaast is de gebiedsinformatie ook te vinden op https://glasvezelvoorfryslan.nl/
De status zal vanaf het nieuwe jaar wekelijks worden bijgewerkt.

overgenomen door:

Karel Lever