Provinciale sportsubsidie

De provincie heeft geld beschikbaar gesteld voor het mogelijk maken van sport(activiteiten). Bij monde van Gedeputeerde De Rouwe: “In deze gekke tijd ligt alles stil: er is geen competitie en  sportevenementen zijn afgelast. Terwijl het Friese bloed van jongs af aan kolkt van de zin om te sporten. We nodigen sportverenigingen uit om activiteiten voor alle kinderen te organiseren: laat ze fierljeppen, kaatsen, noem maar op. Zo komen we de zomer sportief en met ‘nocht en wille’ door!”

Nocht en wille  komt ons bekend voor. Meer informatie en het aanvragen van de subsidie is mogelijk via: https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/stimuleringsregeling-extra...