Winter agenda

Waar we vorige maand nog een prachtig jubileum concert van Excelsior en een ouderwets gezellige intocht van Sinterklaas konden vieren, zijn veel activiteiten komen te vervallen. Het klaverjassen in De Mande is bijvoorbeeld voorlopig gestopt. Dat geldt voor alle avondactiviteiten. Wat wel doorgaat staat in de agenda. Zijn er veranderingen, bijvoorbeeld in plaats van wedstrijden op zaterdag in De Mande worden er trainingen gegeven. Geef dat door.

Als bestuur van Dorpsbelangen hebben we de afgelopen maand contact met veel verenigingen en clubs gehad. Deze informatie zijn we op dit moment aan het uitwerken en de uitkomsten zijn een stuk informatie om te werken aan de nieuwe Dorpsvisie.

Als Dorpsbelangen zijn we al ruim twee jaren bezig met het mogelijk ontwikkelen van een stuk grond tot een woningbouw locatie. Het wachten is echter op de gemeente. Ondanks alle mooie woorden in de kranten dat SWF kan uitbreiden qua woningen en ook in de dorpen, gaat het erg moeizaam. Wij willen wel. Elkien heeft aangegeven geen nieuwbouw te willen plegen in Nijland, maar moedigt ons wel aan om door te gaan om te zorgen voor nieuwbouw.

Met betrekking tot het ondernemersfonds, zal Dorpsbelangen volgende week worden bijgepraat wat de mogelijkheden zijn. We zijn wel benieuwd naar de visie van de ondernemers in Nijland op het ondernemersfonds. Graag jullie reacties naar: dorpsbelangnijland@gmail.com