Nijland in actie

Terwijl ons dagelijks leven weer meer open gaat na de corona periode en er steeds meer activiteiten in De Mande terugkeren is er oorlog in de Oekraïne. Als dorp zetten we op initiatief van de Protestantse Kerk Nijland en dorpsbelang deze actie op touw. Doe ook mee en geef wat de mensen daar nodig hebben!

O E K R A I N E I N N O O D
Oproep aan dorpsgenoten van Nijland
Als dorp willen we graag onze betrokkenheid met de mensen in de Oekraïne
laten blijken door een inzamelingsactie. We sluiten ons aan bij eerdere
initiatieven van familie Nammensma uit Sexbierum (zie Omrop Fryslân en
Leeuwarder Courant). We gaan de ingezamelde spullen via hun zoon Willem
verder distribueren. Doe je ook mee?!
Wat: Inzameling artikelen en spullen voor de Oekraïne
Wanneer: Woensdagmiddag 9 maart vanaf 10.00 tot 19.30
Waar: Inleveren in de hoofdingang van de kerk in Nijland

H O U D B A A R E T E N ( B L I K K E N O F P O T T E N : B O N E N , S O E P ,
M A C A R O N I , R I J S T , A L L E B A S I S A R T I K E L E N
B A B Y S P U L L E N , L U I E R S , B A B Y D O E K J E S , B A B Y V O E D I N G
E H B O - S P U L L L E N ( V E R B A N D , P L E I S T E R S , P A R A C E T A M O L
( P I J N S T I L L I N G ) , M A A N D V E R B A N D , I N L E G K R U I S J E S
G E L D , O A . V O O R V E R V O E R / D I E S E L
H A N D D O E K E N E N T O I L E T S P U L L E N
S L A A P Z A K K E N / D E K B E D D E N
G E E N K L E D I N G !
W A T I S E R N O D I G :
V L E E S , P E U L V R U C H T E N , F R U I T , V I S .
* Na wo e n s d a g 9 ma a r t k u n n e n e r s p u l l e n g e b r a c h t wo r d e n b i j
R emswe r d e r l e a n e 2 , 8 7 7 4 PG, Wo l s um