Vorige week is er een overleg geweest met wethouder De Man en onze dorpscoördinator. Aan de orde is geweest de geluidsoverlast van de A7. De gemeente gaat hier niet over, maar is wel gesprekspartner. De fietsverbinding naar Folsgare onder de A7 staat op de lijst van uitvoering. Er is vooralsnog geen datum bekend wanneer de uitvoering gaat plaats vinden.

Home

De gemeente is begonnen met het aanbrengen van beplanting van de middenberm in de Tramstrjitte. Bijna de meest besproken straat in het overleg met de gemeente voor Dorpsbelangen. Woensdag 2 juni is er weer een overleg. Mocht er nog een belangrijk onderwerp zijn: zet het voor woensdag op de mail naar  dorpsbelangnijland@gmail.com   De agenda is al wel klaar, maar bij de rondvraag kan er misschien nog iets worden toegevoegd.

Na de herinrichting van de Tramstrjitte zijn er afgelopen maart weer verkeersmetingen gehouden. Uit deze metingen vallen twee zaken op:

1. Het aantal geregistreerde voertuigbewegingen is iets afgenomen. In vergelijking met een eerdere meting zijn er tweehonderd voertuigen minder gemeten. Wat de reden daarvan is wordt uit de meting niet duidelijk. Is het door corona of komt het omdat meer mensen over de A7 rijden?

In het kader van de leefbaarheid stelt de provincie Fryslân geld beschikbaar. Het gaat om het kleine dingen die het leven in coronatijd wat aangenamer maken. Als voorbeelden worden genoemd: tulpen uitdelen aan inwoners, of muziekmaken in de tuin van verzorgingstehuizen. Dat laatste hebben we niet in ons dorp, maar muziek bijvoorbeeld wel. Wees creatief en dien jouw / jullie idee in bij de provincie. Meer informatie is te vinden op: