Op zaterdag 2 juli gaan de deuren van heel veel kerken in Friesland weer open. Een aantal daarvan laten u exposities zien van kunstenaars, plaatselijke ambachten of geven u informatie over een stukje plaatselijke historie.Ook de Nicolaaskerk  van Nijland opent weer de deuren op zaterdag. Dit wordt mogelijk gemaakt door een groep vrijwilligers die u iets kunnen vertellen over de kerk en/of omgeving. Vaak vinden er bijzondere ontmoetingen plaats en is er gelegenheid voor een praatje bij een kopje koffie of thee. Nieuw dit jaar zijn de orgelmiddagen.

Home

Op 20 april 2016 is de jaarvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen geweest. In het bijgaande document kunt u de notulen nalezen.

 

De afvalkalender voor 2016 is alleen beschikbaar via de Sudwestfryslan app of via www.sudwestfryslan.nl. Er is geen papieren versie meer beschikbaar!

Op vrijdag 18 september a.s. start het nieuwe klaverjasseizoen weer in de Mande. Aanvang is 20.00 uur. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Appie Veenstra tel. 569225 of bij Harry Bonnema tel. 569271

Data waarop u kunt klaverjassen in de Mande zijn: vrijdag 18 september, vrijdag 9 oktober, vrijdag 30 oktober, vrijdag 20 november, vrijdag 18 december, vrijdag 15 januari, vrijdag 29 januari, vrijdag 19 februari,vrijdag 11 maart en vrijdag 1 april.