In het weekend van 10 en 11 februari hebben we volop kunnen genieten van de klucht gebracht door de Tonielferiniging voor en door (oud) Nijlanders en belangstellenden. Het fijn te zien hoe het toneel nog leeft in ons dorp. De snelheidsregistratie op de Tramstrjitte leidt bij de meeste automobilisten tot besef dat je in een dorp rijdt. Vooral nu de Tramstrjitte door het intensieve gebruik er niet meer zo strak bij ligt als gewenst, dreunt het hardrijdende verkeer door tot in de woningen. Een aantal straten in Nijland worden in de loop van dit jaar aangepakt qua onderhoud.

Home

Op 7 februari 2024 verschijnt er een persbericht: er komt een nieuw fietspad bij Nijland. De onveilige situatie voor fietsers en voetgangers rondom de A7 wordt aangepakt. Sinds de basisschool leerlingen uit Folsgare in Nijland naar school gaan heeft Dorpsbelangen bij elk overleg aandacht gevraagd voor de veiligheid van de kwetsbare verkeersdeelnemers: namelijk fietsende kinderen. Afgelopen najaar heeft de gemeente haar plannen gepresenteerd en nu is er groen licht. Het fietspad komt onder het viaduct naast de weg te liggen.

Het bestuur van Dorpsbelangen heeft recent weer vergaderd. De intocht van Sinterklaas is geƫvalueerd en we zijn erg tevreden met de werkgroep. Dat geeft het bestuur wat verlichting in de taken. De komende periode zal het bestuur tijdelijk uit 3 personen bestaan. Daarom doen we een oproep: wie wil en kan het bestuur versterken? Een soortgelijke oproep doet de Oranjevereniging ook. Kortom kijk of je een uurtje of anderhalf kan missen per week, gemiddeld.

2024 is stormachtig begonnen met een prachtige kuiertocht bij Nijlanders die hun hobby of passie lieten zien aan de kuierders. Na afloop waren er in De Mande verschillende warme soepen te verkrijgen om even op te warmen en de ervaringen te delen. De meeste clubs en verenigingen zijn al weer vol aan de gang. de Tonielvereniging repeteert, net als het korps. De Mande draait al weer volop met haar vrijwilligers. Dorpsbelangen heeft haar eerste vergadering gehad en de werkgroep Nijland 750 jaar is ook bezig met ideeƫn te verzamelen en te ontwikkelen.