De dorpsbelangen van IJsbrecthtum, Tirns, Folsgare en Nijland hebben afgelopen najaar samen vergaderd over onder andere De Hemmen III. Welke kansen en welke risico's zien we? Door samen naar dit grote onderwerp te kijken kwam ook de samenwerking Folsgare en Nijland even ter sprake. Samen hebben we ons de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een veilige verbinding voor fietsers en voetgangers onder het viaduct van de A7. Hoe zit het daar nu mee?

Home

Lok en seine in it Nije Jier namens Dorpsbelangen. Dit jaar gaan wij verder met het schrijven van een toekomstvisie voor Nijland. We moeten nog met een paar mensen / organisaties om de tafel en dan kan het grote schrijven beginnen. Dit voorjaar verwachten we, als de coronamaatregelen weer wat soepeler worden, jullie een paar keer in De Mande te zien om te vertellen waar we staan. Extra bestuursleden zijn welkom ter ondersteuning.

De verlichte trekkeroptocht was een mooie opmaat richting kerst 2021. Met licht en geluid kwam de gezellige rit door ons dorp. Op Kerstavond trok er een andere stoet door Nijland: Excelsior begeleid door vrijwilligers uit de Kerk die op chocolademelk trakteerden en verdwaalde herders met hun staf en een "jinglebells arreslee" zorgden voor een muzikale inwijding van Kerst 2021.

Een indruk vind je hier: https://www.youtube.com/watch?v=5N5EPD61MLk

Op vrijdag 17 december zal een stoet verlichte trekkers van de Route Bolsward 's avonds door Nijland komen. Om deze vrijwilligers te laten zien dat wij de actie steunen is het leuk om langs de route de dorpsvlag uit te hangen. Meer informatie is te vinden op: https://boerenentuinderspakkenuit.nl/evenement/alvestede-trekkerljocht-t...