biljartvereniging op it griene lekken

Koarnleane 20
8771 LA Nijland
berttolsma@hetnet.nl
0515569542
Verdere informatie: 

 Voorzitter Gerben Gerbrandij  Jongedijk 8 tel: 569896

 Penningmeester Douwe Feenstra Dr. P.J.Hoedemakerstrjitte 23 tel: 569538

 Wedstrijdsecretaris Bert Tolsma Koarnleane 20 tel: 569542

Dinsdagavond is de competitieavond. De competitie loopt van oktober tot en met maart.

 

Uitslag competitie 2012-2013:             

1. Sikke Punter                                     

2. Tjalling Punter

3. Sietze Reijenga

4. Henk-Jan Breeuwsma 

5. Douwe Feenstra         

6. Romke Lycklama        

7. Lodewijk Albada              

8. Johannes Dijkstra            

9. Gerben Gerbrandy

10.Bert Tolsma         

11.Marten Gerbrandy

12.Hendrik Galema   

 

 

Snelste Partij:

1. Henk-Jan Breeuwsma

2. Sietze Reijenga

3. Tjalling Punter

4. Sikke Punter

5. Romke Lycklama

6. Bert Tolsma

7. Hendrik Galema

8. Douwe Feenstra

9. Johannes Dijkstra

10. Lodewijk Albada

11. Gerben Gerbrandy

12. Marten Gerbrandy 

 

 

Hoogste serie:

1. Tjalling Punter

2. Johannes Dijkstra

3. Henk-Jan Breeuwsma

4. Sietze Reijenga

5. Sikke Punter

6. Lodewijk Albada

7. Marten Gerbrandy

8. Romke Lycklama

9. Bert Tolsma

10. Gerben Gerbrandy

11. Douwe Feenstra

12. Hendrik Galema