Na lang wachten is er een volgende stap genomen in het ontwikkelen van woningbouw in Nijland. De eigenaar van het weiland tussen Hege Wier en de woningen aan De Feart, dus Foar de Feart, heeft met ontwikkelaars en bouwers een haalbaar plan ontwikkeld en gaan dit op korte termijn presenteren aan de gemeente SWF. Daarna worden de plannen gepresenteerd aan Nijland. De wensen van ons als dorp zijn meegenomen. Er zal worden gebouwd voor starters en enige woningen in het luxe segment en toekomstbestendig wonen waarbij een combinatie ontstaat van "hofjes van vroeger met de gemakken van nu". 

Home

Twee regelmatig terugkerende onderwerpen: De ontwikkeling van de Dorpsvisie gaat erg langzaam. We missen een persoon die even de coördinerende leiding neemt. Er zijn in de kleine voorbereidende groep wel evaluatievragen gedeeld en daarmee komen we terug bij jullie als dorpsbewoners. Houd dus deze website in de gaten.

De Mande is op zoek naar foto's van vroeger. Wie heeft er goede foto's van ons oude sportveld, dus eigenlijk de voorloper van het huidige sportterrein met De Mande. Voor de jonge dorpsbewoners: het oude sportterrein stond vroeger aan de Hiddemawei.

De afgelopen week hebben we stil mogen staan op 4 mei bij allen die zijn gevallen voor vrede en veiligheid. Op 5 mei hebben we in vrijheid kunnen vieren dat we niet meer afhankelijk zijn van een totalitair systeem. De één gaat naar een festival en de ander viert het thuis of met vrienden. Dat is vrijheid. Zelf kiezen en rekening houden met elkaar zonder bang te zijn voor elkaar.

Romke is dit jaar begonnen met zijn bedrijf RW samen voor elkaar. Met zijn rijdende winkel zorgt hij er voor dat wij weer 2x in de week boodschappen kunnen doen in Nijland en hij heeft enthousiaste jongeren in dienst die hem daarbij helpen.

Op maandagen tussen 15.00u en 15.30u staat hij op de hoek van Tsjerkegrêft en Hiddemawei. Op woensdagmiddag rijdt de winkelwagen door het dorp en staat op verschillende punten stil. Natuurlijk kan je ook mailen naar: rwsamenvoorelkaar@gmail.com