Pas op, modder op de weg!HomeBeleidsthema'sVerkeer en VervoerVerkeersveiligheid (ROF)Pas op, modder op de weg!

Home

Van 1 oktober (10.00 uur) tot en met 8 oktober 2020 (22.00 uur) kan de MAEX Impuls Fryslân worden aangevraagd door initiatieven uit deze provincie.

De MAEX Impuls is een fonds voor initiatieven die hun organisatiekracht willen versterken, een onderdeel dat vaak moeilijk te financieren is. Heb jij een bestaand initiatief in de provincie Fryslân dat bijdraagt aan Mens & Maatschappij? En kan jouw organisatie wel wat versterking gebruiken? Dan kun je vanaf 1 oktober de Impuls aanvragen. Maar let op! Dit kan alleen met een compleet en up-to-date profiel op MAEX.

In juni heeft de gemeente op verzoek van Dorpsbelangen verkeersmetingen gehouden op de Tramstrjitte. Dit omdat de bewoners van de Tramstrjitte overlast ervaren van trillingen in hun woningen door het verkeer, wat waarschijnlijk leidt tot schade aan de woningen. Daarnaast wordt er stevig doorgereden op de Tramstrjitte. De meting leidde ongeveer tot dezelfde resultaten als die van van november 2019. Er zijn mensen die met 80 km/u over de Tramstrjitte kunnen rijden. Gelukkig is dat maar een enkeling, maar wel te veel. Er zijn bijna 1500 motorvoertuigen bewegingen per dag op de Tramstrjitte.

overgenomen bericht van de provinciale website:

Verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor extra kosten die gemaakt zijn om het gebouw en/of terrein aan te passen aan de corona richtlijnen. De regeling is bedoeld voor buurt- en dorpshuizen, aanbieders van sport en amateurkunst en maatschappelijke organisaties die kwetsbare groepen ondersteunen.