Het is weer najaar en dus oogsttijd.

Pas op modder op de weg

Om ongevallen te voorkomen, worden weggebruikers tijdens de campagneperiode gewaarschuwd voor de gevaren van modder op de weg. Weggebruikers wordt gevraagd om langzamer te rijden. Agrariërs wordt verteld wat zij moeten doen als ze modder op de weg hebben achtergelaten. Het ROF stelt de folder ‘Modder op de weg’ beschikbaar voor bestuurders van landbouwvoertuigen. (is ook te vinden in de bijlage) Daarin staat wat ze moeten doen als ze modder op de weg hebben achtergelaten.

Home

Tijdens de ledenvergadering kwam de rol van de gemeente ook weer aan de orde. Dorpsbelang is niet het meldpunt van de gemeente. Als er iets defect is, of het (groen)onderhoud door de gemeente laat te wensen over, kunt u daar melding van doen via:

https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/melding-doen/#948817cc-138a-4e67-bff...

Nadat De Mande is heropend en (voorlopig) draait op vrijwilligers is ook het verenigingsleven weer op gang gekomen. Volleybal, voetbal, muziekkorps, muziekles .... hebben hun leden weer bijeengebracht en de gezamenlijke hobby wordt weer opgepakt. Veel verenigingen leveren vrijwilligers die meedraaien in De Mande.De Nylanner Merke is met een goede opkomst ook al weer achter ons.

Afgelopen week had Dorpsbelang haar ledenvergadering, het verslag daarvan en de acties die zijn beloofd worden via deze site en via It Nyslân gedeeld.

       UITNODIGING LEDENVERGADERING DORPSBELANG NIJLAND

 

Datum:       Donderdag 9 september 2021

 Aanvang:  20.00 uur in M.F.C. De Mande

Agenda: