Dorpsbelangen is aanwezig geweest op de voorlichtingsavond op 25 juni in De Mande, zoals stond aangekondigd. De avond werd druk bezocht. Er werd informatie gegeven over het aanleggen van glasvezel voor de kleine kernen en het buitengebied. Duidelijk is dat 2 glasvezelaanbieders actief zijn. De Fryske Mienskip op Glas (DMF), die voor de kleine kernen, Nijland valt daar onder, en het buitengebied een aanbod doet.

Home

Dorpsbelangen is aanwezig geweest op de voorlichtingsavond over glasvezel voor de kleine kernen en het buitengebied. Duidelijk is dat 2 glasvezelaanbieders actief zijn. De Fryske Mienskip op Glas, die voor de kleine kernen, Nijland valt daar onder, en het buitengebied een aanbod doet. Kort samengevat is het aanbod voor het buitengebied glasvezel met een abonnement voor internet, tv en/of telefonie + vastrecht van €12,78 per maand (wat afgekocht kan worden door éénmalig €1600 te betalen). Voorwaarde is dat over de hele gemeente SWF gezien 50% van de adressen meedoet.

Notulen ledenvergadering Dorpsbelang Nijland

Woensdag 27 maart 2019

De Mande Nijland

 

1.      Opening

Voorzitter Karel Lever heet iedereen welkom. In het bijzonder de aanwezigen namens de politieke partijen, dhr. Bertus Walsma  (gemeente belangen),  Corrie Bergstra (F.N.P),  en dhr. Bauke Dam (C.D.A.).

 

Vergadering bestuur Dorpsbelang 13 mei 2019 met o.a. voorbereiden jaarlijks overleg met onze wethouder.