Notulen ledenvergadering Dorpsbelang Nijland

Woensdag 27 maart 2019

De Mande Nijland

 

1.      Opening

Voorzitter Karel Lever heet iedereen welkom. In het bijzonder de aanwezigen namens de politieke partijen, dhr. Bertus Walsma  (gemeente belangen),  Corrie Bergstra (F.N.P),  en dhr. Bauke Dam (C.D.A.).

 

Home

Vergadering bestuur Dorpsbelang 13 mei 2019 met o.a. voorbereiden jaarlijks overleg met onze wethouder.

Terra Nova is na bijna 25 jaar per 01-01-2019 niet meer actief als gospelkoor. De naam blijft nog wel bestaan en als er voldoende animo is, wordt het koor weer actief.

Op zaterdag 2 juli gaan de deuren van heel veel kerken in Friesland weer open. Een aantal daarvan laten u exposities zien van kunstenaars, plaatselijke ambachten of geven u informatie over een stukje plaatselijke historie.Ook de Nicolaaskerk  van Nijland opent weer de deuren op zaterdag. Dit wordt mogelijk gemaakt door een groep vrijwilligers die u iets kunnen vertellen over de kerk en/of omgeving. Vaak vinden er bijzondere ontmoetingen plaats en is er gelegenheid voor een praatje bij een kopje koffie of thee. Nieuw dit jaar zijn de orgelmiddagen.