De gemeente SWF start op 29 augustus met asfalteringswerkzaamheden op de Jongedyk en de Hiddemawei. Deze werkzaamheden duren tot en met 7 oktober. De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. LET
OP!!! Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de Jongedyk een eenrichtingsweg vanaf de Ringdyk tot aan de Skieppeleane.

https://melvin.ndw.nu/public/situation/154153

Home

Eind juni hebben we een terugkoppeling gehad van de woningbouw ideeƫn die door dorpsgenoten zijn verzameld voor het gebied "Foar de Feart" (is een zelfbedachte werknaam, niets officieels). Uit de schetsen kwamen de volgende punten naar voren:

algemeen: ontsluiting van de wijk via de Tramstrjitte, tegenover Hege Wier; pleinvormige binnenplaats; royale kavels, ruimte voor ouderen woningen, doorstroming (bevorderen) voor jongeren, pleinfunctie van De Mande versterken, verkeer dwingen naar max. 30 km/u

Zaterdag 9 juli vond de eerste Aldtimerdei Nijland 2022 plaats. Een succes!! Veel deelnemers die hun klassieker(s) lieten zien aan anderen. Transportondernemers afkomstig uit Nijland stonden strategisch bij de ingang, net als de orgnasatie die de eigen klassiekers ook als blikvangers hadden geplaatst. Als je naar de foto's kijkt zie je van eigen dorpsbewoners, mensen uit de omgeving, maar ook van ver af hun klassieker tonen. De ene klassieker als nieuw, let op de witte Peugeot 104 en de ander ongerestaureerd, de grote zwarte tractor.

Nijland maakt zich op voor de zomervakantie. Uit gemakzucht worden bloembakken als reclamezuil gebruikt. Dorpsbelangen heeft deze week nog contact met de dorpencoƶrdinator. Inmiddels is bekend geworden dat Michel Rietman van de PvdA onze contactwethouder is geworden. We hopen op een goede constructieve samenwerking zodat we de komende jaren Nijland goed op de kaart kunnen zetten richting toekomst.