Het Dorcas depot is tijdelijk gesloten vanwege het voorkomen van verdere verspreiding van het Corona virus.

Positief nieuws is dat er aan de Hottingawei 2  een nieuwe voorziening is gekomen. Er is (nog) een Lytse Bieb. Let wel op de basishygiëne en ga niet dringen en houd afstand.

 

Home

De kerkdiensten zijn (terug) te beluisteren via:

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21824     Dit geeft een overzicht van alle kerkdiensten van de afgelopen tijd.

De pagina laadt langzaam, dus even geduld.

Het geluidsignaal is zwak.

Ter voorkoming van mogelijke verspreiding van het Corona virus gaan de kerkdiensten in onze kerk, de Nicolaas kerk, in de maand maart 2020 niet door.

Meer informatie via:  http://www.kerknijland.nl/

Natuurlijk gaat de pastorale zorg van de kerk wel door. Ds Hans de Waal is gewoon bereikbaar op Tsjerkegreft 1.

en via de mail: johannesadewaal@gmail.com

In verband met het Corona virus en de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het virus, is de Sietse ten Hoeve Lezing van 15 maart afgelast.