De meimaand was vroeger filmmaand van Veronica. Voor ons dorp is het een actieve maand. Het koffieconcert van Exelscior afgelopen zondag, het diaconiereisje zijn activiteiten die achter ons liggen. Maar wat komt er nog aan!!

Hemelvaartsdag de jaarlijkse rommelmarkt in samenwerking met SRCN

28 mei OTIB jubileum, houdt Facebook in de gaten... Heb jij je al aangemeld? https://nl-nl.facebook.com/otibnijland/

Home

Na de bezinning op 4 mei bij De Hoanne, maar niet alleen daar, als we denken hoe kwetsbaar onze vrijheid is, vieren we onze vrijheid. Vrijheid houdt in dat je mee kan denken en praten. Deze week kon de enquête nog worden ingevuld met betrekking tot wonen in Nijland behoefte

 

Op 26 april kwamen bijna 50 belangstellenden naar De Mande om mee te denken over de vele manieren van invullen van het perceel Foar de Feart (tegenover het industrieterrein). Voordat we zover waren, kwamen er vanuit de zaal verhelderende vragen over waar we procedureel staan en hoe iedereen kan worden meegenomen. Via deze website delen we al onze informatie en ook via It Nijslân en de huis aan huis uitnodiging. Na de uitleg zijn er 3 tafelgroepen met thema's aan het werk gegaan over de mogelijke inrichting van deze nieuw te ontwikkelen wijk.

Na een fantastisch Aaipop 35 jier hebben we komende week 2 belangrijke activiteiten: op 26 april de informatie verzamelavond voor de nieuw te ontwikkelen woonwijk. Welke ideeën heb je, hoe zou jij daar willen wonen en hoe past het bij het dorp? Gewoon een paar vragen. In de bijlage staatt de uitnodiiging met het programma. We beginnen om 19.45 in De Mande

Op 27 april is er Koningsdag in De Mande. De Oranjevereniging heeft haar flyers uitgedeeld. We beginnen om 15.00u in De Mande