Als dorpsbelang zoeken we mee naar wegen om aan middelen te komen om ideeën die het leven in ons dorp nog mooier en beter maken, waar te kunnen maken. Zo berichtten we in april over een provinciale subsidieregeling. Deze is nu beëindigd.

De gemeente SWF heeft ook een subsidie regeling om de leefbaarheid te stimuleren. Voor meer informatie daarover kan je naar:

https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/subsidies/#1542536779961-ff10a9f2-3cc3

Home

 

Beste Nijlanders actief binnen een vereniging,

voorzichtig komt Nederland weer in beweging onder de Lockdown vandaan. Daarom de herhaling van de oproep welke ook in It Nyslân heeft gestaan.

 

Op deze bijzondere 4 mei is de herdenking ook anders. Dankzij Excelsior konden we The Last Post horen in ons dorp net voor acht uuur.

Via de bijgevoegde link kan je de kranslegging en de toespraak van onze burgemeester volgen.

https://www.youtube.com/watch?v=rHyE-9T1wnw&feature=youtu.be

 

 

Beste dorpsgenoten uit Nijland,

Zoals jullie misschien wel verwacht hadden zal de jaarlijkse dodenherdenking bij het monument ‘De Hoanne’ dit jaar niet door gaan.
Door de huidige RIVM regels heeft de gemeente dit moeten besluiten.
Maar om toch onze bevrijders te eren zal er om 18:00 door een delegatie van 2 mensen ,uit de organiserende dorpen, een krans gelegd worden vanuit de gemeente. Deze krans wordt gelegd namens alle inwoners van Sud-West Fryslân en gebeurd bij alle monumenten in de provincie op hetzelfde tijdstip.