Op naar 2024

Met de kerstdagen in het vooruitzicht, waar we mogen uitgaan van Nieuw Licht maakt iedereen zich op voor 2024. Verenigingen zijn de agenda's aan het vullen, activiteiten zijn gepland. De Protestantse Kerk Nijland heeft een beleidsplan gemaakt en deze kan je inzien via: https://www.kerknijland.nl/

Veel activiteiten van De Mande waren nieuw dit jaar: de lezing van Klaas Wilting, de tweede kans markt, het maken van kerststukjes. Allemaal activiteiten om samen dingen te doen in ons dorp. Een ander succes is de extra koffie ochtend vanuit het Sociaal Collectief. Nu is het mogelijk om een paar keer per jaar op woensdag (diaconale koffieochtend) en donderdag in De Mande met elkaar bij te praten.

Vanuit Dorpsbelang wordt de opmaat gemaakt met een aantal vrijwilligers richting 2025, nog een jaar verder. Dorpsbelang kan in het bestuur nog wel een paar vrijwilligers gebruiken. Heb je ongeveer één avond in de week "over" meld je dan aan bij: dorpsbelangnijland@gmail.com  of kom eens langs bij een  van de bestuursleden: Bert Tolsma, Anneke Lunter, Jannie Tromp of Karel Lever voor meer informatie.