AED

Ingenawei/Tramstraat
8771 SK
dorpsbelangnijland@gmail.com
112
Verdere informatie: 

AED aanwezig en 24 uur bereikbaar bij van Veen hoek Ingenawei/Hottingawei

AED bij garage Fokke Louwsma overdag bereikbaar in kantoor, eventueel sleutel bij de Mande