Al het nieuws uit Nijland!

Afgelopen zaterdag vond het grote evenement plaats: de intocht van Sinterklaas

Om 14.uur vertrok Excelsior vanaf het Mande terrein luid muziek makend met een grote groep jonge en oudere kinderen richting de Koarnleane om vanaf de brug de intocht van Sinterklaas per boot in Nijland te beleven. Weer en wind vielen de Sinterklaas fans lastig en Excelsior speelde er lustig op los om warm te blijven tot een paar kinderen in de verte geen boot, maar een prachtige trekker met kar zagen rijden. Sint kwam per trekker!

De coronamaatregelen hebben gevolgen voor ons allemaal. Als je naar een activiteit in het Dorp (De Mande of De Herberch fan Nijlân) gaat, ga niet in discussie over de regels en laat je QR code scannen. Laat de vrijwilligers en ondernemer(s) zich niet gedwongen voelen om langer open te zijn qua horecafunctie dan wettelijk is toegestaan.

Met het Donateursconcert in De Mande en een week later de intocht van Sinterklaas gelden de regels van de overheid. Deze culturele activiteiten kunnen doorgaan, maar horeca staat niet centraal: dus geen nazit (helaas).

 

 27 november intocht Sinterklaas. 

Sinterklaas heeft laten weten dat hij gewoon in Nijland komt. Sint pakt het dit jaar groots aan, het lijkt wel een TRUUK en als een VISSER ziet hij uit naar jullie tekeningen en andere leuke activiteiten. Trek wel warme kleren aan.

 

 

In de bijlage staat de poster met de informatie voor iedereen.

 

 

 

 

 

Na bijna een jaar "rust" op het glasvezelfront en de wisselingen die inmiddels hebben plaatsgevonden: DELTA FIBER NETWERK NEEMT 100% BELANG IN JOINT VENTURE MET DE FRYSKE MIENSKIP OP GLAS (DMF op glas),  krijgen we nu een aanbieding via Delta Fiber. De aansluitkosten lijken te zijn vervallen. Delta heeft een "open glasvezel" netwerk. Dat betekent dat iedereen die dat wil met Delta Fiber kan afspreken producten als internet en telefonie aan te bieden via Delta Fiber. Dat wil niet zeggen dat alle aanbieders bij Delta worden toegelaten, of een aanvraag gaan doen bij Delta Fiber.

De herfstvakantieweek begon op vrijdagmiddag in ons dorp met een spekglad wegdek. Er was door verkeer een laag olie op de weg achter gelaten.  112 werd gebeld en de doorgaande wegen werden schoongemaakt met een chemisch middel. Helaas waren er inmiddels al wel mensen van hun tweewieler gevallen. Het doorgaande verkeer werd gewaarschuwd met inderhaast bijeen geschraapte borden met verschillende teksten om maar duidelijk te maken dat je extra voorzichtig moest zijn.

Na het weekend werden de waarschuwingsborden weer opgeruimd en was de niet natuurlijke gladheid weer voorbij.

Het is weer najaar en dus oogsttijd.

Pas op modder op de weg

Om ongevallen te voorkomen, worden weggebruikers tijdens de campagneperiode gewaarschuwd voor de gevaren van modder op de weg. Weggebruikers wordt gevraagd om langzamer te rijden. Agrariërs wordt verteld wat zij moeten doen als ze modder op de weg hebben achtergelaten. Het ROF stelt de folder ‘Modder op de weg’ beschikbaar voor bestuurders van landbouwvoertuigen. (is ook te vinden in de bijlage) Daarin staat wat ze moeten doen als ze modder op de weg hebben achtergelaten.

Tijdens de ledenvergadering kwam de rol van de gemeente ook weer aan de orde. Dorpsbelang is niet het meldpunt van de gemeente. Als er iets defect is, of het (groen)onderhoud door de gemeente laat te wensen over, kunt u daar melding van doen via:

https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/melding-doen/#948817cc-138a-4e67-bff...

Nadat De Mande is heropend en (voorlopig) draait op vrijwilligers is ook het verenigingsleven weer op gang gekomen. Volleybal, voetbal, muziekkorps, muziekles .... hebben hun leden weer bijeengebracht en de gezamenlijke hobby wordt weer opgepakt. Veel verenigingen leveren vrijwilligers die meedraaien in De Mande.De Nylanner Merke is met een goede opkomst ook al weer achter ons.

Afgelopen week had Dorpsbelang haar ledenvergadering, het verslag daarvan en de acties die zijn beloofd worden via deze site en via It Nyslân gedeeld.

       UITNODIGING LEDENVERGADERING DORPSBELANG NIJLAND

 

Datum:       Donderdag 9 september 2021

 Aanvang:  20.00 uur in M.F.C. De Mande

Agenda:

De gemeente Sudwest Fryslân heeft een subsidieregeling om nieuwe ideeën tot uitvoer te laten komen.

 

KERNENFONDS STAD, DORP OF WIJK

 

Heb je een wens of idee voor jouw stad, dorp of wijk? En heb je voor het uitvoeren van deze wensen en ideeën geld nodig? Dan kom je misschien in aanmerking voor ons Kernenfonds. Met dit fonds proberen wij lokale initiatieven te ondersteunen. Lees hieronder verder.

 

Hoe werkt het?