Al het nieuws uit Nijland!

Vanaf donderdag 11 februari tot zondag 14 februari hebben we even zonder gedoe van de winter genoten. Schaatsen op de Feart en in het Heempark. Maar ook buiten Nijland kwam je Nijlanders op het ijs tegen. Deze winterpret werd zondag 14 februari fantastisch afgesloten met een romantische route door ons dorp. De vele vrijwilligers die dit allemaal hebben mogelijk gemaakt, enorm bedankt! 

Er gaat op dit moment weer een aanbiedingsbrief voor een buurtapp rond van nextdoor. nextdoor haalt regelmatig het nieuws bij Tros Radar en de landelijk politie. nextdoor is gericht om jouw gegevens te krijgen. Stuur het niet door en verwijder het in de prullenbak. Verwijder dan definitief alle items uit de prullenbak. 

Karel Lever

 

Als Dorpsbelangen Nijland zijn we recent in overleg geweest met onze dorpencoördinator. We hebben de hernieuwde situatie van de Tramstrjitte besproken, maar ook de verkeerssituatie bij de A7. De situatie van de Tramstrjitte is verbeterd voor de bewoners aan de Tramstrjitte als het gaat om de trillingen van het voortrazende (zwaar)verkeer. Het trillen is na het herstraten afgenomen. Helaas zien sommige automobilisten, ook dorpsbewoners, de Tramstrjitte als een racebaan. Daar is nog veel winst te behalen.

Op facebook is er een mooie pagina over Nijland, foto's van vroeger.   https://www.facebook.com/groups/465024520264949

De provincie stelt ook in 2021 weer gelden beschikbaar om de leefbaarheid te ondersteunen. Het Iepen mienskipsfûnds heeft daar een paar voorwaarden aan gesteld. Omdat Nijland een actief dorp is en er ondanks de coronas tijd toch activieteiten worden georganiseerd kan het voor clubs of verenigingen interessant zijn om op de volgende website te kijken:

https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/iepen-mienskipsfuns_41489/

 

Karel Lever

De Tramstrjitte is voor een deel opgeknapt en zal binnenkort weer open worden gesteld voor het verkeer. Als dorpsbelang hebben we gevraagd bij dit onderhoud de trillingsveroorzakers van de straat zelf te verwijderen. Nu is het ook weer voor elke bestuurder om de snelheid laag te houden in ons dorp, zodat de bewoners van de Tramstrjitte niet de trillingsoverlast hebben.

Vanuit Dorpsbelangen houden we in grote lijnen de ontwikkelingen bij als het gaat om de duurzaamheidsagenda. Deze keer hebben we de website van

www.duurzamehuizenroute.nl  bekeken. Op deze site staan tips en ervaringen van eigenaren van woningen over hoe zij hun woning, vaak bij een vervanging van een cv ketel of een (kleine) verbouwing ook een stuk verduurzaming van de woning hebben meegenomen.

Op 28 november kwam Sinterklaas aan in Nijland. Maar, omdat Sint dit jaar vanuit huis werkt hebben we alleen de Pieten gezien bij de intocht. Ze hebben een grote rondgang door het dorp gemaakt en hadden zelfs gereedschap om het dak op te gaan als er niemand thuis was. Alle grote en kleine kinderen mogen hun schoen weer zetten laat Sint ons weten.

Tot 11 december 2020 blijft de Tramstrjitte gestremd. Fietsers kunnen omrijden via de Koarnleane. Automobilisten moeten omrijden via de A7 afslag Bolsward Oost. Het industrieterrein is bereikbaar via Bolsward Oost. Langzaamverkeer in de vorm van landbouwverkeer moet via de Huniadyk richting Sneek of vanaf Sneek naar Bolsward. Het lijkt dat veel mensen niet kunnen lezen omdat de Koarnleane veel rondrijdende toeristen kent en de Jongedyk inmiddels ook kapot wordt gereden door niet alleen landbouwverkeer.

Karel Lever

Tramstrjitte afgesloten voor doorgaand verkeer.

Het onderhoud van de doorgaande wegen in Nijland leidt tot verkeershinder. De Tramstrjitte is afgesloten van 16 november tot 11 december 2020. Het autoverkeer kan omrijden over de A7 via afslag Bolsward Oost. Langzaamverkeer (lees landbouwverkeer) kan via Huniadyk ons dorp Nijland ontwijken. Houd er rekening mee dat de verkeerssituatie rondom de Herberch kan leiden tot verkeersproblemen als chauffeurs niet ruimschoots om het dorp gaan. Geef de informatie over deze stremming tijdig door aan leveranciers en ophalende bedrijven. Een sluiproute door het dorp is niet mogelijk.