Al het nieuws uit Nijland!

Op zaterdag 2 juli gaan de deuren van heel veel kerken in Friesland weer open. Een aantal daarvan laten u exposities zien van kunstenaars, plaatselijke ambachten of geven u informatie over een stukje plaatselijke historie.Ook de Nicolaaskerk  van Nijland opent weer de deuren op zaterdag. Dit wordt mogelijk gemaakt door een groep vrijwilligers die u iets kunnen vertellen over de kerk en/of omgeving. Vaak vinden er bijzondere ontmoetingen plaats en is er gelegenheid voor een praatje bij een kopje koffie of thee. Nieuw dit jaar zijn de orgelmiddagen.

Op 20 april 2016 is de jaarvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen geweest. In het bijgaande document kunt u de notulen nalezen.

 

De afvalkalender voor 2016 is alleen beschikbaar via de Sudwestfryslan app of via www.sudwestfryslan.nl. Er is geen papieren versie meer beschikbaar!

Op vrijdag 18 september a.s. start het nieuwe klaverjasseizoen weer in de Mande. Aanvang is 20.00 uur. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Appie Veenstra tel. 569225 of bij Harry Bonnema tel. 569271

Data waarop u kunt klaverjassen in de Mande zijn: vrijdag 18 september, vrijdag 9 oktober, vrijdag 30 oktober, vrijdag 20 november, vrijdag 18 december, vrijdag 15 januari, vrijdag 29 januari, vrijdag 19 februari,vrijdag 11 maart en vrijdag 1 april. 

Dat niet alleen de vlag uit de lucht was maar ook de site van Nijland was u vast al opgevallen. De storing bij de site is inmiddels weer opgelost en tips voor de site kunt u mailen naar dorpsbelangnijland@gmail.com

Verslag van de ledenvergadering van de vereniging van Dorpsbelangen Nijland,

op woensdag 22 april 2015 in de Mande.

1. Iets na 20 uur opende onze voorzitter Ewan Boonstra de vergadering, en heet een ieder welkom.

Aanwezig namens de FNP: mw Tj. Meesters.

Met kennisgeving afwezig:  Mw B Miedema (VVD), Mw U Attema (CDA), ds H. de Waal,  dhrTh.Bouma onze dorpen coördinator, mw Ch Manten onze wijkagente en dhr. Ch. v d Burg.

2. We zingen het 1e en 5e couplet van het Nijlander dorps lied.

NIJLAND – De zes nieuwe woningen aan de Roordastrjitte in Nijland zijn opgeleverd. De woningen zijn gebouwd Dijkstra Draaisma.

Op dinsdag 28 oktober 2014 werd de eerste paal voor de nieuwe woningen symbolisch  geslagen. De kopers van de 6 woningen werden uitgenodigd om de eerste paal te slaan, op de zelfde manier als men in 1600 deed. Onder aanmoedigingen van het publiek ging de houten paal vlot de grond in. Na deze handeling ging het gezelschap naar de Mande voor koffie met gebak, een hapje en een drankje. Wethouder Gea Akkerman, Alex Bonnema van Elkien en bestuurslid Jan Lammersen van Dorpsbelang Nijland hielden een korte speech.

Nijlanders uit de jaren vijftig en zestig herkent u ze nog?

Klik op onderstaande link . Veel kijkplezier!

 

 

http://www.archieven.nl/nl/zoeken?miview=ff&mivast=0&mizig=317&miadt=158&miaet=14&micode=0001&minr=735342&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc

 

 

1. Sociale samenhang en verenigingsleven
De inwoners kennen elkaar: mee eens

Er is contact tussen de inwoners: mee eens

Er zijn weinig conflicten tussen inwoners: mee eens

Weinig inwoners leven in isolement: helemaal mee eens

Inwoners kunnen elkaar aanspreken op (ongewenst) gedrag: neutraal

Inwoners werken samen om activiteiten te organiseren: helemaal mee eens

Nieuwkomers zijn actief in het dorps-/buurtleven: mee eens

Inwoners werken samen om een gemeenschappelijke agenda en/of visie op te stellen:

helemaal mee eens