Al het nieuws uit Nijland!

Op facebook is er een mooie pagina over Nijland, foto's van vroeger.   https://www.facebook.com/groups/465024520264949

De provincie stelt ook in 2021 weer gelden beschikbaar om de leefbaarheid te ondersteunen. Het Iepen mienskipsfûnds heeft daar een paar voorwaarden aan gesteld. Omdat Nijland een actief dorp is en er ondanks de coronas tijd toch activieteiten worden georganiseerd kan het voor clubs of verenigingen interessant zijn om op de volgende website te kijken:

https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/iepen-mienskipsfuns_41489/

 

Karel Lever

De Tramstrjitte is voor een deel opgeknapt en zal binnenkort weer open worden gesteld voor het verkeer. Als dorpsbelang hebben we gevraagd bij dit onderhoud de trillingsveroorzakers van de straat zelf te verwijderen. Nu is het ook weer voor elke bestuurder om de snelheid laag te houden in ons dorp, zodat de bewoners van de Tramstrjitte niet de trillingsoverlast hebben.

Vanuit Dorpsbelangen houden we in grote lijnen de ontwikkelingen bij als het gaat om de duurzaamheidsagenda. Deze keer hebben we de website van

www.duurzamehuizenroute.nl  bekeken. Op deze site staan tips en ervaringen van eigenaren van woningen over hoe zij hun woning, vaak bij een vervanging van een cv ketel of een (kleine) verbouwing ook een stuk verduurzaming van de woning hebben meegenomen.

Op 28 november kwam Sinterklaas aan in Nijland. Maar, omdat Sint dit jaar vanuit huis werkt hebben we alleen de Pieten gezien bij de intocht. Ze hebben een grote rondgang door het dorp gemaakt en hadden zelfs gereedschap om het dak op te gaan als er niemand thuis was. Alle grote en kleine kinderen mogen hun schoen weer zetten laat Sint ons weten.

Tot 11 december 2020 blijft de Tramstrjitte gestremd. Fietsers kunnen omrijden via de Koarnleane. Automobilisten moeten omrijden via de A7 afslag Bolsward Oost. Het industrieterrein is bereikbaar via Bolsward Oost. Langzaamverkeer in de vorm van landbouwverkeer moet via de Huniadyk richting Sneek of vanaf Sneek naar Bolsward. Het lijkt dat veel mensen niet kunnen lezen omdat de Koarnleane veel rondrijdende toeristen kent en de Jongedyk inmiddels ook kapot wordt gereden door niet alleen landbouwverkeer.

Karel Lever

Tramstrjitte afgesloten voor doorgaand verkeer.

Het onderhoud van de doorgaande wegen in Nijland leidt tot verkeershinder. De Tramstrjitte is afgesloten van 16 november tot 11 december 2020. Het autoverkeer kan omrijden over de A7 via afslag Bolsward Oost. Langzaamverkeer (lees landbouwverkeer) kan via Huniadyk ons dorp Nijland ontwijken. Houd er rekening mee dat de verkeerssituatie rondom de Herberch kan leiden tot verkeersproblemen als chauffeurs niet ruimschoots om het dorp gaan. Geef de informatie over deze stremming tijdig door aan leveranciers en ophalende bedrijven. Een sluiproute door het dorp is niet mogelijk.

op de foto staan de adressen die meedoen met Sint Maarten. Als je ook mee wilt doen, zet dan een lamp bij de deur. Houd afstand en zorg voor voorverpakte traktaties.  (maak ook regelmatig bel / deurkruk even schoon)

Het afgelopen jaar is de gemeente druk bezig geweest om informatie te verzamelen voor de omgevingsvisie. Vooral het stuk vanaf  30 minuten na aanvang is relevant, daar gaat het over de leefbaarheid van de kleine kernen, bijvoorbeeld woningbouw. Vooral de zin "de ja mits houding" bij het kijken naar initiatieven. 

De link waar deze presentatie van ruim 1 uur staat hier: https://www.youtube.com/watch?v=97nsT7BPVU8&feature=youtu.be

Karel Lever

 

 

Alternatief Sinterklaasintocht
(let op, opgave vereist)

 

Beste ouders/verzorgers,