Al het nieuws uit Nijland!

Vorige week schreven wij dat de snelheidsmeter waarschijnlijk was neergehaald met ontevreden automobilisten, maar deze informatie was fout. Het schijnt dat een grote bestelwagen of een kleine vrachtwagen met de bak de snelheidsmeter er af heeft gereden. Excuses voor de foutieve berichtgeving. Blijft wel onverlet dat bewoners nog steeds vaak een ontevreden gezichtje zien op het bord.

Het afgelopen weekend hebben niet bij Nijland betrokkenen de snelheidsindicator aan de Tramstrjitte verwijderd waardoor de gemeente een vernieuwd exemplaar heeft moeten ophangen. Dorpsbelangen vindt het jammer dat mensen die niet bij ons dorp betrokken zijn en waarschijnlijk het ook goed vinden dat de gemeentelijke belastingen mogen stijgen, dit soort van vernielingen doen. Als je 30 in het dorp te langzaam vindt, rijd er dan omheen via de A7. Wij willen veilig in Nijland kunnen wonen en over straat gaan.

In het weekend van 10 en 11 februari hebben we volop kunnen genieten van de klucht gebracht door de Tonielferiniging voor en door (oud) Nijlanders en belangstellenden. Het fijn te zien hoe het toneel nog leeft in ons dorp. De snelheidsregistratie op de Tramstrjitte leidt bij de meeste automobilisten tot besef dat je in een dorp rijdt. Vooral nu de Tramstrjitte door het intensieve gebruik er niet meer zo strak bij ligt als gewenst, dreunt het hardrijdende verkeer door tot in de woningen. Een aantal straten in Nijland worden in de loop van dit jaar aangepakt qua onderhoud.

Op 7 februari 2024 verschijnt er een persbericht: er komt een nieuw fietspad bij Nijland. De onveilige situatie voor fietsers en voetgangers rondom de A7 wordt aangepakt. Sinds de basisschool leerlingen uit Folsgare in Nijland naar school gaan heeft Dorpsbelangen bij elk overleg aandacht gevraagd voor de veiligheid van de kwetsbare verkeersdeelnemers: namelijk fietsende kinderen. Afgelopen najaar heeft de gemeente haar plannen gepresenteerd en nu is er groen licht. Het fietspad komt onder het viaduct naast de weg te liggen.

Het bestuur van Dorpsbelangen heeft recent weer vergaderd. De intocht van Sinterklaas is geëvalueerd en we zijn erg tevreden met de werkgroep. Dat geeft het bestuur wat verlichting in de taken. De komende periode zal het bestuur tijdelijk uit 3 personen bestaan. Daarom doen we een oproep: wie wil en kan het bestuur versterken? Een soortgelijke oproep doet de Oranjevereniging ook. Kortom kijk of je een uurtje of anderhalf kan missen per week, gemiddeld.

2024 is stormachtig begonnen met een prachtige kuiertocht bij Nijlanders die hun hobby of passie lieten zien aan de kuierders. Na afloop waren er in De Mande verschillende warme soepen te verkrijgen om even op te warmen en de ervaringen te delen. De meeste clubs en verenigingen zijn al weer vol aan de gang. de Tonielvereniging repeteert, net als het korps. De Mande draait al weer volop met haar vrijwilligers. Dorpsbelangen heeft haar eerste vergadering gehad en de werkgroep Nijland 750 jaar is ook bezig met ideeën te verzamelen en te ontwikkelen.

Met de kerstdagen in het vooruitzicht, waar we mogen uitgaan van Nieuw Licht maakt iedereen zich op voor 2024. Verenigingen zijn de agenda's aan het vullen, activiteiten zijn gepland. De Protestantse Kerk Nijland heeft een beleidsplan gemaakt en deze kan je inzien via: https://www.kerknijland.nl/

Op 25 november is Sinterklaas met de gepaste eer weer ingehaald. Een prachtig georganiseerde intocht voorbereid door de werkgroep Sinterklaas Nijland. De onderstaande bedrijven hebben het grote intochtsfeest mogelijk gemaakt. Een dorp kan niet zonder een actieve betrokkenheid.

Zorgboerderij KijkMij

Studio Leijen

MerkMedia

Kooistra Geveltechniek

Wietse Kramer

Haarstudio Janke

Dorant Techniek

Het weekend van 17, 18 en 19 november stond stokstijf van cultuur. Veel Nijlander en Fryske cultuur. Vrijdag begon de Ferhalenjûn georganiseerd door SCANN. Een kleine vijftig belangstellenden luisterden naar de verhalen van dorpsgenoten. Zaterdag was het donateursconcert met als thema Maestro, van Exelsior in De Mande, een groot succes. Een nieuw talent als dirigent werd zichtbaar. Zondag was er Gastfry met Bruno. Een gezellige middag met gitaarmuziek en gezellige stukjes van Bruno.

Hallo, halverwege tussen de jaarvergaderingen houden we als proef een inloopspreekhalfuur. Heb je iets wat je wilt delen, oppakken met dorpsbelang of misschien wil je in een werkgroep of in het bestuur meedoen? Tips, verbeterpunten etc. zijn allemaal welkom. We zitten in De Mande.