Al het nieuws uit Nijland!

Nadat De Mande is heropend en (voorlopig) draait op vrijwilligers is ook het verenigingsleven weer op gang gekomen. Volleybal, voetbal, muziekkorps, muziekles .... hebben hun leden weer bijeengebracht en de gezamenlijke hobby wordt weer opgepakt. Veel verenigingen leveren vrijwilligers die meedraaien in De Mande.De Nylanner Merke is met een goede opkomst ook al weer achter ons.

Afgelopen week had Dorpsbelang haar ledenvergadering, het verslag daarvan en de acties die zijn beloofd worden via deze site en via It Nyslân gedeeld.

       UITNODIGING LEDENVERGADERING DORPSBELANG NIJLAND

 

Datum:       Donderdag 9 september 2021

 Aanvang:  20.00 uur in M.F.C. De Mande

Agenda:

De gemeente Sudwest Fryslân heeft een subsidieregeling om nieuwe ideeën tot uitvoer te laten komen.

 

KERNENFONDS STAD, DORP OF WIJK

 

Heb je een wens of idee voor jouw stad, dorp of wijk? En heb je voor het uitvoeren van deze wensen en ideeën geld nodig? Dan kom je misschien in aanmerking voor ons Kernenfonds. Met dit fonds proberen wij lokale initiatieven te ondersteunen. Lees hieronder verder.

 

Hoe werkt het?

 

Vanaf 23 augustus is De Mande op verzoek weer open. Het is weer mogelijk activiteiten te organiseren en zalen te reserveren. Het Mandebestuur is met vrjiwilligers begonnen aan het nieuwe seizoen 2021 -2022. Heb je een activiteit of wil je een zaal huren? Neem dan contact op met het bestuur via: info@mfcdemande.nl

Met ingang van dit seizoen heeft De Mande een pin kassa en kan er alleen gepind en contactloos betaald worden.

Tot ziens in De Mande.

Vanaf 23 augustus is de Tsjerkegreft twee weken afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Bevoorradings- en doorgaand verkeer kan het beste ons dorp mijden door om te rijden via de Ringdyk en Jongedyk of Skieppeleane en Jongedyk. De publicatie is te vinden op: https://melvin.ndw.nu/public/situation;id=101848

 

Zoals te zien in De Mande, zijn de voorbereidingen tot heropening in volle gang. Het bestuur maakt schoon en zalen worden heringericht. Wil je activiteiten plannen in De Mande, neem dan contact op via

info@demande.nl

Tot ziens in De Mande

Maandag 19 juli stond er in de Leeuwarder Courant van Nijlanders die in Sibrandabuorren een pluktuin mede onderhouden, Slakkenjacht in de pluktuin. Ook Nijland kan een eigen pluktuin ontwikkelen als daar voldoende belangstelling voor is. Om meer te weten te komen over pluktuinen en de manier van samenwerken daarbij, kan je zaterdag 24 juli op bezoek bij een pluktuin in de omgeving.

In deze zomerperiode is het goed om na te denken wat wij als dorp nodig hebben. Verenigingen of groepen inwoners die iets voor het hele dorp willen regelen kunnen kijken of hun idee werkelijkheid kan worden. De gemeente SWF stelt onder voorwaarden subsidie beschikbaar als het idee aan de voorwaarden voldoet.

Kernenfonds stad, dorp of wijk

De zomer komt er aan. Tijd om ideeën op te doen en om te genieten van onze woon- en werkomgeving. Heb je nieuwe ideeën opgedaan, of heb je agenda tips? Deel dat met ons:

dorpsbelangnijland@gmail.com   Op 9 september houden wij onze ledenvergadering. Ook een gelegenheid om jullie ideeën met ons te delen. Een eerste idee is te zien op het fotootje.

Vorige week is er een overleg geweest met wethouder De Man en onze dorpscoördinator. Aan de orde is geweest de geluidsoverlast van de A7. De gemeente gaat hier niet over, maar is wel gesprekspartner. De fietsverbinding naar Folsgare onder de A7 staat op de lijst van uitvoering. Er is vooralsnog geen datum bekend wanneer de uitvoering gaat plaats vinden.