Al het nieuws uit Nijland!

Vanuit Dorpsbelangen houden we in grote lijnen de ontwikkelingen bij als het gaat om de duurzaamheidsagenda. Deze keer hebben we de website van

www.duurzamehuizenroute.nl  bekeken. Op deze site staan tips en ervaringen van eigenaren van woningen over hoe zij hun woning, vaak bij een vervanging van een cv ketel of een (kleine) verbouwing ook een stuk verduurzaming van de woning hebben meegenomen.

Op 28 november kwam Sinterklaas aan in Nijland. Maar, omdat Sint dit jaar vanuit huis werkt hebben we alleen de Pieten gezien bij de intocht. Ze hebben een grote rondgang door het dorp gemaakt en hadden zelfs gereedschap om het dak op te gaan als er niemand thuis was. Alle grote en kleine kinderen mogen hun schoen weer zetten laat Sint ons weten.

Tot 11 december 2020 blijft de Tramstrjitte gestremd. Fietsers kunnen omrijden via de Koarnleane. Automobilisten moeten omrijden via de A7 afslag Bolsward Oost. Het industrieterrein is bereikbaar via Bolsward Oost. Langzaamverkeer in de vorm van landbouwverkeer moet via de Huniadyk richting Sneek of vanaf Sneek naar Bolsward. Het lijkt dat veel mensen niet kunnen lezen omdat de Koarnleane veel rondrijdende toeristen kent en de Jongedyk inmiddels ook kapot wordt gereden door niet alleen landbouwverkeer.

Karel Lever

Tramstrjitte afgesloten voor doorgaand verkeer.

Het onderhoud van de doorgaande wegen in Nijland leidt tot verkeershinder. De Tramstrjitte is afgesloten van 16 november tot 11 december 2020. Het autoverkeer kan omrijden over de A7 via afslag Bolsward Oost. Langzaamverkeer (lees landbouwverkeer) kan via Huniadyk ons dorp Nijland ontwijken. Houd er rekening mee dat de verkeerssituatie rondom de Herberch kan leiden tot verkeersproblemen als chauffeurs niet ruimschoots om het dorp gaan. Geef de informatie over deze stremming tijdig door aan leveranciers en ophalende bedrijven. Een sluiproute door het dorp is niet mogelijk.

op de foto staan de adressen die meedoen met Sint Maarten. Als je ook mee wilt doen, zet dan een lamp bij de deur. Houd afstand en zorg voor voorverpakte traktaties.  (maak ook regelmatig bel / deurkruk even schoon)

Het afgelopen jaar is de gemeente druk bezig geweest om informatie te verzamelen voor de omgevingsvisie. Vooral het stuk vanaf  30 minuten na aanvang is relevant, daar gaat het over de leefbaarheid van de kleine kernen, bijvoorbeeld woningbouw. Vooral de zin "de ja mits houding" bij het kijken naar initiatieven. 

De link waar deze presentatie van ruim 1 uur staat hier: https://www.youtube.com/watch?v=97nsT7BPVU8&feature=youtu.be

Karel Lever

 

 

Alternatief Sinterklaasintocht
(let op, opgave vereist)

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Als dorpsbelang doen wij regelmatig melding bij de gemeente vanwege scheefgereden betonblokken en andere dingen die beter kunnen in ons dorp. Omdat wij niet alles zien, vragen we ook jullie om bij de gemeente melding te doen van dingen in ons dorp die hersteld moeten worden. Voorbeelden waar je melding van kan doen vind je op: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/melding-doen/#Wat-meld-ik-bij-de-gem...

De provincie Fryslân stelt subsidie beschikbaar voor bedrijven vooral in de recreatiesector. Meer informatie via: https://www.snn.nl/ondernemers/subsidieregeling-covid-19-maatregelen-vte...

Zo kan je zien of je in aanmerking komt voor de subsidie.

Ter hoogte van de Jister en de parkeerhaven is de Ingenawei gestremd van 19 t/m 25 oktober. Voor bedrijven en particulieren die vracht hebben besteld in deze week, graag tijdig doorgeven aan de vervoerder zodat de Singel geen doorgaande weg wordt voor zwaar en groot verkeer.