Al het nieuws uit Nijland!

 

 

 

Friestalig festival Aaipop komt bij de mensen thuis.

 

Overgenomen bericht van de website van de provincie Fryslân

De N354 tussen Sneek en Leeuwarden is een belangrijke verbinding binnen Fryslân. Naast de verkeersveiligheid, die de afgelopen jaren met maatregelen is verbeterd, is ook de doorstroming op de N354 belangrijk.

Op dit moment rijdt het verkeer nog goed door. Maar kan de weg in haar huidige vorm ook na 2030 het verkeer nog wel goed aan? Of zijn maatregelen nodig? Om dat te onderzoeken voert de provincie Fryslân in samenwerking met de gemeenten Leeuwarden en Sûdwest een onderzoek uit. 

Overgenomen uitnodiging van Doarpswurk:

Op maandagavond 29 maart organiseren Keunstwurk, Sport Fryslân en Doarpswurk het online café over de toekomst van verenigingen in Fryslân.
Dit online café is de aanzet om na te denken over een krachtig en vitaal verenigingsleven en tevens de start van de campagne “Leve de Vereniging”. We nodigen u graag uit om aanwezig te zijn!

 Op 12 maart is de Tramstrjitte afgesloten voor doorgaand verkeer in verband met rioleringswerkzaamheden. De afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Het personenauto verkeer kan omrijden via de rijbanen Hottingawei en de Dr. P.J. Hoedemakerstrjitte. Doorgaand verkeer richting Bolsward graag via de A7.

De gemeente SWF houdt vanaf week 9 de toegezegde verkeersmetingen.

 

De gemeente SWF houdt vanaf week 9 de toegezegde verkeersmetingen. Vanaf dit punt (voor de oude lagere school genomen) lijken automobilisten vrijbaan te hebben richting Bolsward. Niet zichtbaar zijn de voetgangersbrug vanaf de Koarnleane, de Basisschool en de kruising met de Koarnleane. Houd rekening met elkaar en rijdt niet sneller dan 30 km/u. Voor zwaar (vracht) verkeer geldt: graag omrijden of niet sneller dan 20 km/u, dit om het wonen aan de Tramstrjitte leefbaar te houden.

Vanaf donderdag 11 februari tot zondag 14 februari hebben we even zonder gedoe van de winter genoten. Schaatsen op de Feart en in het Heempark. Maar ook buiten Nijland kwam je Nijlanders op het ijs tegen. Deze winterpret werd zondag 14 februari fantastisch afgesloten met een romantische route door ons dorp. De vele vrijwilligers die dit allemaal hebben mogelijk gemaakt, enorm bedankt! 

Er gaat op dit moment weer een aanbiedingsbrief voor een buurtapp rond van nextdoor. nextdoor haalt regelmatig het nieuws bij Tros Radar en de landelijk politie. nextdoor is gericht om jouw gegevens te krijgen. Stuur het niet door en verwijder het in de prullenbak. Verwijder dan definitief alle items uit de prullenbak. 

Karel Lever

 

Als Dorpsbelangen Nijland zijn we recent in overleg geweest met onze dorpencoördinator. We hebben de hernieuwde situatie van de Tramstrjitte besproken, maar ook de verkeerssituatie bij de A7. De situatie van de Tramstrjitte is verbeterd voor de bewoners aan de Tramstrjitte als het gaat om de trillingen van het voortrazende (zwaar)verkeer. Het trillen is na het herstraten afgenomen. Helaas zien sommige automobilisten, ook dorpsbewoners, de Tramstrjitte als een racebaan. Daar is nog veel winst te behalen.

Op facebook is er een mooie pagina over Nijland, foto's van vroeger.   https://www.facebook.com/groups/465024520264949

De provincie stelt ook in 2021 weer gelden beschikbaar om de leefbaarheid te ondersteunen. Het Iepen mienskipsfûnds heeft daar een paar voorwaarden aan gesteld. Omdat Nijland een actief dorp is en er ondanks de coronas tijd toch activieteiten worden georganiseerd kan het voor clubs of verenigingen interessant zijn om op de volgende website te kijken:

https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/iepen-mienskipsfuns_41489/

 

Karel Lever