Al het nieuws uit Nijland!

<p>De komende weken staat er weer veel op het programma in Nijland. Naast de verenigingsactiviteiten die al begonnen zijn gaat op 7 oktober het klaverjassen in De Mande weer van start. (zie de agenda). Op 19 oktober vindt het grote jeugdspektakel Merakels met als thema Freonskip weer plaats. Op 30 oktober neemt Nijland afscheid van Ds. Hans de Waal.

Een prachtig woord. De rispmoanne geeft aan dat het risptiid is, of te wel: oogstmaand en oogsttijd. Het Fries heeft een prachtige woordenschat.

Blijft wel de waarschuwing voor weggebruikers dat de wegen tijdelijk glad kunnen zijn. De bedrijven die de oogst en de bijbehorende modderresten achterlaten op de weg hebben een aantal regels om aan te voldoen. In de bijlage is een folder van het regionaal verkeers orgaan fryslân wat de spelregels zijn en dat je als ondernemer aansprakelijk gesteld kunt worden als je niet volgens de regels speelt.

Bijna alle verenigingen zijn weer gestart. Afgelopen zaterdag was er op de Jister een gezellige start van het Nijtalintorkest. De Tonielferiniging is weer begonnen en alle voetbalelftallen trainen weer. Het Dorpsleven is na de zomer op gang gekomen. Als jij nog een activiteit zoekt voor het winterseizoen, kijk dan eens (digitaal) bij alle verenigingen of meld je als vrijwilliger bij De Mande. Zaal 3 van De Mande is inmiddels redelijk veranderd en je moet goed zoeken om te zien dat het de oude peuterspeelzaal was. Op de weg is het weer uitkijken vanwege de gladheid.

Als dorp kijken we terug op een prachtige zomer als het gaat om het weer en ook om de vele activiteiten. In en rond het café was het gezellig druk en het timmerdorp was een succes. Het dorpsfeest was door de Oranjevereniging en alle vrijwilligers goed georganiseerd. Het was een groot succes. De Camping was een goed gekozen onderwerp. Inmiddels zijn de verenigingen weer begonnen met hun activiteiten en natuurlijk kan iedereen nog wel wat actieve leden gebruiken. Meld je aan zodat ons dorp een leefbaar dorp blijft.

 

De gemeente SWF start op 29 augustus met asfalteringswerkzaamheden op de Jongedyk en de Hiddemawei. Deze werkzaamheden duren tot en met 7 oktober. De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. LET
OP!!! Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de Jongedyk een eenrichtingsweg vanaf de Ringdyk tot aan de Skieppeleane.

https://melvin.ndw.nu/public/situation/154153

Eind juni hebben we een terugkoppeling gehad van de woningbouw ideeën die door dorpsgenoten zijn verzameld voor het gebied "Foar de Feart" (is een zelfbedachte werknaam, niets officieels). Uit de schetsen kwamen de volgende punten naar voren:

algemeen: ontsluiting van de wijk via de Tramstrjitte, tegenover Hege Wier; pleinvormige binnenplaats; royale kavels, ruimte voor ouderen woningen, doorstroming (bevorderen) voor jongeren, pleinfunctie van De Mande versterken, verkeer dwingen naar max. 30 km/u

Zaterdag 9 juli vond de eerste Aldtimerdei Nijland 2022 plaats. Een succes!! Veel deelnemers die hun klassieker(s) lieten zien aan anderen. Transportondernemers afkomstig uit Nijland stonden strategisch bij de ingang, net als de orgnasatie die de eigen klassiekers ook als blikvangers hadden geplaatst. Als je naar de foto's kijkt zie je van eigen dorpsbewoners, mensen uit de omgeving, maar ook van ver af hun klassieker tonen. De ene klassieker als nieuw, let op de witte Peugeot 104 en de ander ongerestaureerd, de grote zwarte tractor.

Nijland maakt zich op voor de zomervakantie. Uit gemakzucht worden bloembakken als reclamezuil gebruikt. Dorpsbelangen heeft deze week nog contact met de dorpencoördinator. Inmiddels is bekend geworden dat Michel Rietman van de PvdA onze contactwethouder is geworden. We hopen op een goede constructieve samenwerking zodat we de komende jaren Nijland goed op de kaart kunnen zetten richting toekomst.

Na een turbulente voetbalperiode weet VV Nijland het komende seizoen waar de uitdaging komt te liggen. Spannende wedstrijden hebben we gehad en nu voorsorteren op het nieuwe seizoen. De Oranjevereningen het het Mandebestuur zijn in volle voorbereiding met het dorpsfeest na de vakantie. Als jij wilt meehelpen als vrijwilliger dan kan jij je aanmelden bij het Mandebestuur of de Oranjevereniging.

Na het zeer natte Pinksterweekend, waarin veel mensen de elfstedentocht fietsers hebben aangemoedigd, het gejuich was niet van de lucht, wat echt werd gewaardeerd. Helaas heeft een deel van de fietsers na de noordelijke lus vanwege het weer en de lichamelijke koude en natheid klachten, de tocht voortijdig afgerond. Soms is die keuze nog stoerder dan doorfietsen. Na deze tocht houdt ons dorp zich bezig met:  voorbereidingen. Een aantal buurtverenigingen is al druk bezig om voor het dorpsfeest na de zomer bouwteams op te zetten.