Al het nieuws uit Nijland!

In het kader van de leefbaarheid stelt de provincie Fryslân geld beschikbaar. Het gaat om het kleine dingen die het leven in coronatijd wat aangenamer maken. Als voorbeelden worden genoemd: tulpen uitdelen aan inwoners, of muziekmaken in de tuin van verzorgingstehuizen. Dat laatste hebben we niet in ons dorp, maar muziek bijvoorbeeld wel. Wees creatief en dien jouw / jullie idee in bij de provincie. Meer informatie is te vinden op:

Vanaf dinsdag 25 mei tot 18 juni zijn de Trije Diken en de Snekerweg afgesloten voor al het verkeer. Het fietspad is toegankelijk voor (brom)fietsers en voetgangers. Er wordt een omleidingsroute aangegeven met behulp van borden. (zodra er meer bekend is wordt het hier gepubliceerd). In de bijlage is een overzichtskaart weergegeven van de afgesloten wegen.

 

Op Podium TV worden regelmatig films van vroeger vertoond. Zaterdag 8 mei is de film over Nijland uit 1956 te zien om 10.30 en 21.00u. Meer informatie (en films van dorpen uit onze omgeving) zijn te vinden op: https://podium.tv/programmas/films-van-toen/

Maar, als je niet tot zaterdag kunt wachten is de film ook via youtube te vinden.

Film 1: https://www.youtube.com/watch?v=mwwxkubqCxI

 De herdenking heeft inmiddels plaatsgevonden. Het was indrukwekkend in de harde storm om stil te staan wat mensen hebben moeten doorstaan om vrijheid aan ons door te geven. Hopelijk volgend jaar weer hopelijk weer een "normale" herdenking.

Op 28 april werd het terras door veel (oud) dorpsbewoners ingeweid. Op gepaste afstand van elkaar namen velen het er even van om te genieten en het vernieuwde terras te gebruiken. Voor het geval het weer lekker buiten zitten niet toelaat is er een nieuw overdekt terras. Langzamerhand komt zo het dorpsleven weer op gang.

Op 29 april is er vanuit Doarpswurk een webinar over financiën en verenigingen.

dit bericht is overgenomen van de website van Doarpswurk:

Tijdens de webinar (dat we in het kader van de campagne ‘Leve de Vereniging’ organiseren met Keunstwurk en Sport Fryslân) hebben we twee workshopsrondes, waarin je informatie krijgt van experts. Tevens is er ook ruimte voor vragen en het gesprek met andere verenigingen over hun aanpak. De workshops worden zo ingestoken dat ze interessant zijn voor zowel een culturele vereniging, een dorpsinitiatief als een sportclub.

 

 

 

Friestalig festival Aaipop komt bij de mensen thuis.

 

Overgenomen bericht van de website van de provincie Fryslân

De N354 tussen Sneek en Leeuwarden is een belangrijke verbinding binnen Fryslân. Naast de verkeersveiligheid, die de afgelopen jaren met maatregelen is verbeterd, is ook de doorstroming op de N354 belangrijk.

Op dit moment rijdt het verkeer nog goed door. Maar kan de weg in haar huidige vorm ook na 2030 het verkeer nog wel goed aan? Of zijn maatregelen nodig? Om dat te onderzoeken voert de provincie Fryslân in samenwerking met de gemeenten Leeuwarden en Sûdwest een onderzoek uit. 

Overgenomen uitnodiging van Doarpswurk:

Op maandagavond 29 maart organiseren Keunstwurk, Sport Fryslân en Doarpswurk het online café over de toekomst van verenigingen in Fryslân.
Dit online café is de aanzet om na te denken over een krachtig en vitaal verenigingsleven en tevens de start van de campagne “Leve de Vereniging”. We nodigen u graag uit om aanwezig te zijn!

 Op 12 maart is de Tramstrjitte afgesloten voor doorgaand verkeer in verband met rioleringswerkzaamheden. De afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Het personenauto verkeer kan omrijden via de rijbanen Hottingawei en de Dr. P.J. Hoedemakerstrjitte. Doorgaand verkeer richting Bolsward graag via de A7.