Al het nieuws uit Nijland!

Vorige week is er een overleg geweest met wethouder De Man en onze dorpscoördinator. Aan de orde is geweest de geluidsoverlast van de A7. De gemeente gaat hier niet over, maar is wel gesprekspartner. De fietsverbinding naar Folsgare onder de A7 staat op de lijst van uitvoering. Er is vooralsnog geen datum bekend wanneer de uitvoering gaat plaats vinden.

De gemeente is begonnen met het aanbrengen van beplanting van de middenberm in de Tramstrjitte. Bijna de meest besproken straat in het overleg met de gemeente voor Dorpsbelangen. Woensdag 2 juni is er weer een overleg. Mocht er nog een belangrijk onderwerp zijn: zet het voor woensdag op de mail naar  dorpsbelangnijland@gmail.com   De agenda is al wel klaar, maar bij de rondvraag kan er misschien nog iets worden toegevoegd.

Na de herinrichting van de Tramstrjitte zijn er afgelopen maart weer verkeersmetingen gehouden. Uit deze metingen vallen twee zaken op:

1. Het aantal geregistreerde voertuigbewegingen is iets afgenomen. In vergelijking met een eerdere meting zijn er tweehonderd voertuigen minder gemeten. Wat de reden daarvan is wordt uit de meting niet duidelijk. Is het door corona of komt het omdat meer mensen over de A7 rijden?

In het kader van de leefbaarheid stelt de provincie Fryslân geld beschikbaar. Het gaat om het kleine dingen die het leven in coronatijd wat aangenamer maken. Als voorbeelden worden genoemd: tulpen uitdelen aan inwoners, of muziekmaken in de tuin van verzorgingstehuizen. Dat laatste hebben we niet in ons dorp, maar muziek bijvoorbeeld wel. Wees creatief en dien jouw / jullie idee in bij de provincie. Meer informatie is te vinden op:

Vanaf dinsdag 25 mei tot 18 juni zijn de Trije Diken en de Snekerweg afgesloten voor al het verkeer. Het fietspad is toegankelijk voor (brom)fietsers en voetgangers. Er wordt een omleidingsroute aangegeven met behulp van borden. (zodra er meer bekend is wordt het hier gepubliceerd). In de bijlage is een overzichtskaart weergegeven van de afgesloten wegen.

 

Op Podium TV worden regelmatig films van vroeger vertoond. Zaterdag 8 mei is de film over Nijland uit 1956 te zien om 10.30 en 21.00u. Meer informatie (en films van dorpen uit onze omgeving) zijn te vinden op: https://podium.tv/programmas/films-van-toen/

Maar, als je niet tot zaterdag kunt wachten is de film ook via youtube te vinden.

Film 1: https://www.youtube.com/watch?v=mwwxkubqCxI

 De herdenking heeft inmiddels plaatsgevonden. Het was indrukwekkend in de harde storm om stil te staan wat mensen hebben moeten doorstaan om vrijheid aan ons door te geven. Hopelijk volgend jaar weer hopelijk weer een "normale" herdenking.

Op 28 april werd het terras door veel (oud) dorpsbewoners ingeweid. Op gepaste afstand van elkaar namen velen het er even van om te genieten en het vernieuwde terras te gebruiken. Voor het geval het weer lekker buiten zitten niet toelaat is er een nieuw overdekt terras. Langzamerhand komt zo het dorpsleven weer op gang.

Op 29 april is er vanuit Doarpswurk een webinar over financiën en verenigingen.

dit bericht is overgenomen van de website van Doarpswurk:

Tijdens de webinar (dat we in het kader van de campagne ‘Leve de Vereniging’ organiseren met Keunstwurk en Sport Fryslân) hebben we twee workshopsrondes, waarin je informatie krijgt van experts. Tevens is er ook ruimte voor vragen en het gesprek met andere verenigingen over hun aanpak. De workshops worden zo ingestoken dat ze interessant zijn voor zowel een culturele vereniging, een dorpsinitiatief als een sportclub.

 

 

 

Friestalig festival Aaipop komt bij de mensen thuis.