Stichting Beheer Nijlannerhim

Hiddemawei 7
8771 SK Nijland
stichtingbeheernijlannerhim@gmail.com
0515569215
Verdere informatie: 

‘Nijlannerhim’ bestaat uit een gebied van 5,2 hectare met  als opvallendste  object een vijver waarin een zwaluwwand is gebouwd.

Ook het molentje valt op en hiermee wordt het waterpeil van de plas geregeld.

Er is 1680 meter aan voetpaden aangelegd, waaronder het stuk over het dijkje wat min of meer het tracé van een oud pad was. Volgens oude kaarten werd met dit dijkje het eerste stuk Middelzee afgesloten rond  1100.

Rintje Altena heeft geconstateerd dat op dit dijkje  bijzondere (oude) grassoorten als Moeraszoutgras, Kamgras en Veldgerst groeien. Langs het dijkje staat een rij knotwilgen.

De ophoping bij de kleine poel herinnert aan de Hege Wier die hier vroeger lag; de terp waarop een stins stond.

Het park heeft een ingang bij de Hottingawei, de Botniastrjitte en de Sylsterbuorren.

Bij de ingang aan de Botniastrjitte is in juni 2011 een hondentoilet geplaatst; hondenontlasting op of langs de paden dient opgeruimd te worden. Sinds juli 2012 is een hondenlosloopgebied op de strook tussen de Hege Dyk tot aan de Sylsterbuorren, gecreëerd, welke aangeduid wordt middels bordjes.

Langs de paden staan 3  zitbanken en in de buurt van de vijver staan 3 picknickbanken. Een mooie vertoefplek voor de wandelaar, fietser en/of natuuraanschouwer.

De plantsoenen en het  struikgewas zijn in maart 2009 geplant door de basisschoolleerlingen en zorgen voor beschutting en broedplaatsen voor allerlei kleine dieren. Op 26 april 2013 is bij de picknickbanken een koningslinde geplant ter ere van de inhuldiging van koning Willem-Alexander.

Door donatie van dorpsbewoners hebben diverse fruit- en notenbomen in het hof een plekje gekregen, waarvan hopelijk in de toekomst niet alleen door de  dieren  wordt gesnoept.

Robert Meinen heeft in 2010 twee vleermuiskasten geschonken en deze staan in de buurt van de Hege Wier.

Rond het grasland aan de Hottingawei is in 2010 een blijvend raster geplaatst, waarbinnen regelmatig dieren grazen.

 

Nieuws bij dorpsvoorziening

 

Lezing Jan Tijsma over Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân

 Vrijdag 10 februari 2023 heeft Jan Tijsma, natuurfotograaf uit Oudemirdum, een lezing gehouden over het Nationaal Landschap van Zuidwest-Fryslân.

 Als landschapsambassadeur van het Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân kent landschaps- en natuurfotograaf Jan Tijsma het landschap en de natuur als geen ander. Vanaf 2005 fotografeert hij het landschap en de natuur van Zuidwest-Fryslân.