Tramstrjitte 1923 Hanne Dy T Mei Winkelwaren Sutele Berm 0