4 en 5 mei

Beste dorpsgenoten uit Nijland,

Zoals jullie misschien wel verwacht hadden zal de jaarlijkse dodenherdenking bij het monument ‘De Hoanne’ dit jaar niet door gaan.
Door de huidige RIVM regels heeft de gemeente dit moeten besluiten.
Maar om toch onze bevrijders te eren zal er om 18:00 door een delegatie van 2 mensen ,uit de organiserende dorpen, een krans gelegd worden vanuit de gemeente. Deze krans wordt gelegd namens alle inwoners van Sud-West Fryslân en gebeurd bij alle monumenten in de provincie op hetzelfde tijdstip.  
Om jullie een beeld te geven van de ceremonie zal deze gefilmd worden en op een later tijdstip te vinden zijn op YouTube / facebook , tevens zal de toespraak die de heer Bertus Walsma zou geven opgenomen worden op camera en zal deze gemonteerd worden in de film van de herdenking.
Maar ook in Nijland gaat wat gebeuren !
In samenwerking met ons muziekkorps zal op een aantal plekken in Nijland een muzikant staan die om even voor acht de Last Post zal spelen.
Waar zij komen te staan gaan we nog bekijken , de bedoeling is dat het hele dorp het hoort.
Wanneer de Last Post gepeeld is kunt u , wanneer u daar behoefte aan hebt , de 2 minuten stilte in acht nemen zoals gewoonlijk bij de herdenking.
Op TV zal na acht uur de koning zijn toespraak geven.
Ik hoop op deze manier een blijk van waardering te geven richting onze bevrijders , ondanks de huidige corona tijd.

Namens de 4 mei organisatie,

Willem Zijlstra