afronding seizoen 2021 2022

Eind juni hebben we een terugkoppeling gehad van de woningbouw ideeën die door dorpsgenoten zijn verzameld voor het gebied "Foar de Feart" (is een zelfbedachte werknaam, niets officieels). Uit de schetsen kwamen de volgende punten naar voren:

algemeen: ontsluiting van de wijk via de Tramstrjitte, tegenover Hege Wier; pleinvormige binnenplaats; royale kavels, ruimte voor ouderen woningen, doorstroming (bevorderen) voor jongeren, pleinfunctie van De Mande versterken, verkeer dwingen naar max. 30 km/u

voorkeuren dorp: vrijstaand wonen, enkele 2 onder 1 kap, senioren behouden, zorg-wonen (in combinatie met De Mande functie?), voor starters (het kan geschakeld) rijwoningen.

pluspunten: licht, ruimte, open structuur, natuur, groen en water; interactie met multifunctionele activiteiten De Mande, klimaatadaptatie en duurzaamheid zijn makkelijk in te passen, prioriteit: woonruimte voor Nijlanders

punten van aandacht: bedrijven en milieuzonering, verkeer, zichtlijnen van het dorp, waterberging?

Kortom: "Foar de Feart" heeft mogelijkheden, maar er zijn ook zaken waaraan we niet voorbij moeten gaan.

Begin juli heeft Dorpsbelang sinds lange tijd weer een overleg gehad met onze dorpscoördinator over oa. het wegenonderhoud in en rond Nijland; de stand van zaken over de tot standkoming van de 60 km maatregelen richting Bolsward ruim een jaar geleden, waarbij Dorpsbelang niet aan tafel heeft gezeten. Inzet is een goede communicatie voor de toekomst zodat we samen de goede dingen kunnen doen voor Nijland en omgeving.

Over het groen onderhoud is ook gesproken. Mocht je als dorpsbewoner vinden dat het beter kan: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/melding-doen/

Met een etentje hebben we afscheid genomen van Reinder en Mariet als bestuursleden.