agendavulling, woningbouw

De afgelopen zijn er veel activiteiten georganiseerd door de vele verenigingen en clubs. Niet alle activiteiten stonden in onze agenda. Help ons mee de agenda actueel te houden en geef je activiteiten door via: dorpsbelangnijland@gmail.com

De afgelopen week is het team weer bij elkaar geweest over de stappen (stapjes) die er weer zijn genomen. Er is een opdracht tot uitvoer van geluidsonderzoek geweest. De resultaten zijn verder uitgewerkt en zullen begin januari met de gemeente worden gedeeld. Nu moet worden gekeken naar de haalbaarheid. We hebben als dorp veel ideeën ingebracht en die moeten worden bekeken naar haalbaarheid en daarbij speelt betaalbaarheid wel een rol. Eind januari 2023 verwachten we daarover iets meer te kunnen melden.

 

Namens het bestuur van Dorpsbelangen Nijland wensen wij iedereen gezegende kerstdagen en een gezond 2023 toe, waarin dromen verder waargemaakt kunnen worden.