bestuurswijziging dorpsbelang, sociaal collectief gaat door

Tijdens de bestuursvergadering van 3 juli 2023 heeft Karel Lever de voorzittershamer symbolisch overgedragen aan Bert Tolsma, de nieuwe voorzitter. Janny Tromp wordt de nieuwe penningmeester. Karel blijft nog wel lid van het algemeen bestuur van Dorpsbelang. Op 3 juli is het met het sociaal collectief de opbrengst besproken opgehaald onder andere tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang, over gezond ouder worden. Voor nieuwe inwoners lijkt het soms moeilijk om de weg te vinden in Nijland, ondanks dat veel mensen actief nieuwkomers bezoeken. Ook deze website kan helpen om de weg in Nijland te vinden.

Eén van de belangrijkste opbrengsten van het sociaal colletief is dat de koffieochtenden door blijven gaan. 6 juli 2023 is de eerstvolgende ochtend in De Mande.

Let op de activiteiten in de agenda om bij te blijven.