brief aan alle verenigingen in Nijland

 

Beste Nijlanders actief binnen een vereniging,

voorzichtig komt Nederland weer in beweging onder de Lockdown vandaan. Daarom de herhaling van de oproep welke ook in It Nyslân heeft gestaan.

 

Vereniging van Dorpsbelangen Nijland werkt aan een nieuwe dorpsvisie voor de komende jaren na 2022. Leefbaarheid is een thema dat in onze samenleving veel aandacht krijgt. Dorpsbelangen maakt zich, kijkend naar de toekomst, zorgen over de leefbaarheid van ons dorp. Súdwest Fryslân is een krimpregio, dat betekent dat er steeds minder kinderen geboren worden en jongeren hier blijven wonen. De dorpen en steden vergrijzen langzamerhand.

 

Bij veel verenigingen is er sprake van een dalend ledenaantal dan wel een ledenaantal dat eigenlijk onvoldoende is voor een gezonde financiële situatie. Bij het zoeken naar vrijwilligers vist iedereen in dezelfde kleine vijver en het wordt moeilijk om bestuurstaken ingevuld te krijgen.

 

De krimp van de bevolking van ons dorp is gelukkig nog niet direct zichtbaar, maar wel dat er minder jongeren in ons dorp wonen. Dat zien we terug in ons verenigingsleven en heeft invloed op de leefbaarheid in de toekomst.

 

Wij willen graag met jullie van gedachten wisselen over de ontwikkelingen van ons verenigingsleven. Wat zijn mogelijkheden om de komende tien jaar onze verenigingsactiviteiten zo te organiseren, dat we een leefbaar dorp blijven, waar het goed wonen en ontspannen is.

 

De kwetsbaarheid van de leefbaarheid in ons dorp is bijvoorbeeld zichtbaar geworden met de mogelijke opvolging van Henk en Roelie in De Mande en tegelijkertijd dat ook de rol van De Herberg voor activiteiten op losse schroeven kwam te staan. We zijn rijk als dorp, maar ook kwetsbaar.

 

Hoe kunnen we toekomstgericht bestaande en nieuwe activiteiten aanbieden? Zijn de bestaande structuren en manieren van samenwerken nog toereikend? Zomaar een paar vragen die we met jullie willen bespreken.

 

Daarom onze oproep om met elkaar, verenigingen, het bestuur van de Mande en de Herberg een avond te organiseren waarin we over het onderwerp leefbaarheid van gedachten kunnen wisselen en kunnen discussiëren over de toekomst.

 

Graag ontvangen we een reactie of er belangstelling is om hierover met elkaar van gedachten te wisselen, zodat we een datum kunnen prikken om (digitaal?) bij elkaar te komen.

 

Reageren kan naar: dorpsbelangnijland@gmail.com

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Karel Lever,

 

Voorzitter Dorpsbelangen Nijland.