Contact in corona tijd

Als Dorpsbelangen Nijland zijn we recent in overleg geweest met onze dorpencoördinator. We hebben de hernieuwde situatie van de Tramstrjitte besproken, maar ook de verkeerssituatie bij de A7. De situatie van de Tramstrjitte is verbeterd voor de bewoners aan de Tramstrjitte als het gaat om de trillingen van het voortrazende (zwaar)verkeer. Het trillen is na het herstraten afgenomen. Helaas zien sommige automobilisten, ook dorpsbewoners, de Tramstrjitte als een racebaan. Daar is nog veel winst te behalen. De gemeente gaat de perken nog inplanten komend voorjaar en er worden verkeersmetingen gehouden. Deze problemen gelden helaas niet alleen de Tramstrjitte. Als onze doorgaande wegen lijden onder zogenaamde chauffeurs. Het fietsplan bij het viaduct heeft van de politiek groen licht gekregen. Helaas is het niet bekend wanneer de uitvoering wordt opgestart. Hetzelfde geldt voor de afwaardering tot 60 km weg van de Trije Diken en verder richting Bolsward. De toezegging is er, maar de uitvoering is nog niet bekend. Ook is er gesproken over de gemeentelijke plannen om op den duur van het gas af te komen. De ambities zijn er wel, maar ook hier is nog geen duidelijk tijdpad uitgelegd. Dorpsbelangen is in contact met een ontwikkelaar die onderzoekt of er woningbouw, uitbreiding en inbreiding, mogelijk is in ons dorp. Zodra het kan zullen we een "jaarvergadering" plannen. Onze leden krijgen eerdaags zoals ook is gemeld in It Nyslân een betalingsverzoek tot het voldoen van het lidmaatschapsgeld.

Met het bovenstaande hebben we een kort overzicht gegeven van waar we ons als bestuur de laatste maanden mee bezig hebben gehouden. Heb je ideeën, een opbouwende mening of wil je zelf actief meedoen met dorpsbelangen? Meld dat bij: dorpsbelangnijland@gmail.com of een van de bestuursleden.

Karel Lever