De toekomst van verenigingen in Fryslân

Overgenomen uitnodiging van Doarpswurk:

Op maandagavond 29 maart organiseren Keunstwurk, Sport Fryslân en Doarpswurk het online café over de toekomst van verenigingen in Fryslân.
Dit online café is de aanzet om na te denken over een krachtig en vitaal verenigingsleven en tevens de start van de campagne “Leve de Vereniging”. We nodigen u graag uit om aanwezig te zijn!

Fryslân kent een rijk verenigingsleven, maar er zijn ook zorgen. Verenigingen worstelen met het werven én behouden van vrijwilligers en leden. Het is lastig om bestuursfuncties te vervullen. Mensen willen zich wel inspannen voor een vereniging, maar willen niet meer jaren vastzitten aan een bepaalde functie. Het ledenbestand, maar ook de vrijwilligers vergrijzen en verenigingen vinden het lastig om jongeren aan zich te binden. Is de vereniging nog wel van deze tijd en hoe kunnen we het verenigingsleven een nieuwe impuls geven? Is het tijd voor de vereniging 2.0?

Hierover gaan we in gesprek. Met verenigingen vanuit de sport-, kunst- en cultuursector en verenigingen voor het welzijn en het algemeen belang, zoals dorpsbelangen.
De uitzending wordt gepresenteerd door Miranda Werkman (presentatrice en verslaggeefster). Daniel Klijn, organisatieadviseur en grondlegger van Besturen met een Visie, neemt ons mee in zijn visie op de toekomst.
Kortom: een avond die u niet wilt missen!

Meld u daarom voor maandag 22 maart aan via onderstaande button. De aanvang is 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. U ontvangt maandagmorgen 22 maart de deelnamelink per mail.

Aanmelden kan via: https://www.doarpswurk.frl/agenda-item/lang-leve-de-vereniging/