Dorpsleven komt weer opgang

Met het verruimen van de regels is het verenigingsleven al weer enigszins opgang gekomen. De beperking tot 22.00u is een lastige, daarom een oproep aan iedereen om je er aan te houden. Maak onze sociale ontmoetingsplaatsen het niet moeilijker dan dat het is. De agenda van De Mande begint weer vol te lopen en ook de sportactiviteiten zijn weer opgestart.

Het bestuur van Dorpsbelang praat begin februari met omliggende dorpsbelangen over ondermeer de verkeersveiligheid rond ons A7 viaduct. Met de eigenaar van de grond voor De Feart zijn binnenkort gesprekken over mogelijke woningbouw: Foar de Feart?

Met de gemeente is contact gezocht in verband met de verkeersdrempel Op e Syl. Helaas zijn wij als dorpsbelang destijds niet bij de ontwikkeling van de herinrichting van de Trije Diken en Snekerweg betrokken geweest. Vanwege de overlast voor bewoners van de Trije Diken, de Tramstrjitte en andere doorgaande wegen in ons dorp nogmaals de oproep om de bebouwde kom met zwaar en snelverkeer te mijden. En als je door het dorp moet dit met de wettelijke snelheid te doen. Langzamer mag ook.

Op 7 april houden we onze ledenvergadering als vereniging van Dorpsbelangen Nijland. Natuurlijk praten we jullie dan bij over de mogelijke woningbouwplannen en zoeken we nieuwe bestuursleden vanwege het feit dat enkele bestuursleden stoppen. Wij zijn actief aan het zoeken naar opvolgers, neem contact op via: dorpsbelangnijland@gmail.com of gewoon met één van de zittende bestuursleden. We gaan mooie jubileumjaren tegemoet.