energiebesparing en subsidie

Op de dag dat in de media staat dat particulieren (gewone eigenaren en bewoners van huizen) de investering in milieubesparing zonder grote subsidies niet terug verdienen plaatsen wij deze link: https://energiewerkplaats.frl/?p=1292  

Hier wordt gewezen op subsidiemogelijkheden van de provincie. De voorwaarden vind je in: https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/verduurzamen-huis-extra-aa...

Samen kunnen we ons dorp voorbereiden op de klimaatdoelstellingen.