Gezond ouder worden en wonen in Nijland

Langzamerhand raakt Nijland gewend aan de nieuwe winkel aan huis. Onze ondernemers kunnen alleen bestaan als wij regelmatig klant zijn. De afgelopen maanden hebben veel (oudere) mensen gebruik gemaakt van de huiskamer op donderdagochtend in De Mande bij Gezond Ouder worden. Van het project gedurende najaar 2022 is een boekje gepresenteerd. In februari 2023 zal er met een nieuwe groep studenten inhoud worden gegeven aan gezond ouder worden. Zodra de details bekend zijn komt daar meer informatie over via It Nijslân en deze website.

Dorpsbelang krijgt regelmatig nieuwe belangstellenden voor de mogelijke woningbouw foar de Feart. Wonen in Nijland is voor veel jonge Nijlanders een toekomstdroom. Op dit moment zijn er gesprekken gaande met de grondeigenaar over het ontwikkelen. Dorpsbelang is hierin geen partij en we zitten niet aan tafel. Wel wordt er binnenkort meer nieuws verwacht.

De maand februari is een maand vol activiteiten in Nijland. Veel van deze activiteiten vinden plaats in De Mande. Wil je ook jouw activiteit bekend maken op onze website agenda? Stuur dan een mail naar dorpsbelangnijland@gmail.com

Ook als je deel van het bestuur of een werkgroep van dorpsbelangen Nijland wilt uitmaken.