Glasvezel in Nijland?

Dorpsbelangen is aanwezig geweest op de voorlichtingsavond op 25 juni in De Mande, zoals stond aangekondigd. De avond werd druk bezocht. Er werd informatie gegeven over het aanleggen van glasvezel voor de kleine kernen en het buitengebied. Duidelijk is dat 2 glasvezelaanbieders actief zijn. De Fryske Mienskip op Glas (DMF), die voor de kleine kernen, Nijland valt daar onder, en het buitengebied een aanbod doet. Kort samengevat is het aanbod voor het buitengebied glasvezel met een abonnement voor internet, tv en/of telefonie  bij een provider als Helden van Nu of Delta van ongeveer € 55 per maand + vastrecht van €12,78 per maand (wat afgekocht kan worden door éénmalig €1600 te betalen). Voorwaarde is dat over de hele gemeente SWF gezien 50% van de adressen meedoet. Aanmelden moet dan voor 10 juli 2019. Voor de bebouwde kom (tussen de plaatsnaamborden) geldt het volgende aanbod: abonnement internet en tv en/of telefoon bij een provider van ongeveer  + eenmalige betaling van €250 en jaarlijks €10 lidmaatschapsgeld aan de coöperatie. Aanmelden moet voor 10 juli. 35% van de inwoners van SWF moet zich dan hebben aangemeld en de aanleg van het buitengebied moet doorgaan. Als jij je aanmeldt teken je wel een rechtsgeldig contract.

Voordelen van glasvezel: klaar voor de toekomst met steeds sneller internet; ongeveer even duur als bestaande internet en kabel aanbieders. Nu het contract tekenen bespaart € 250 euro. Na 10 juli en als alles doorgaat is het een eenmalige betaling in het dorp van € 500. Voor het buitengebied is dat ongeveer € 1000 extra, afhankelijk van de afstand. Storingsvrij internet. Je wordt lid van een coöperatie.

Nadelen: je coachkabels in huis moeten vervangen worden door UTP kabels. (maar dat is niet erg omdat coach kabels elk jaar zwakker worden en die zou je ook regelmatig moeten vervangen); je moet een nieuw email adres aanmaken, want die van Ziggo kan je niet houden en van een KPN kost ongeveer € 7 per maand extra. Je wordt lid van een coöperatie.

De optie van DFM is voor het buitengebied de meest kansrijke optie om glasvezel te krijgen.

Er is van Kabelnoord ook een glasvezelactie, maar daar geldt dat 60% van alle mogelijke aansluitingen een abonnement neemt. Zij hebben als deadline voor aanmelding 14 juli 2019. Het is onhandig om bij beide je aan te melden, want dan ga je twee contracten aan. Dorpsbelang Nijland geeft als tip dat als we glasvezel willen in het buitengebied en in het dorp, de aanbieding van DMF op Glas te overwegen. Als op 11juli blijkt dat de 50% voor het buitengebied niet is gehaald, (dan zijn de contracten die bewoners hebben getekend ongeldig geworden) je alsnog naar Kabelnoord kan gaan. Als de belangstelling wordt verdeeld over de twee aanbieders en beiden hebben 40% (dus in totaal wil dan 80% glasvezel) er geen glasvezel komt, omdat de minimale grens bij aanbieders niet is gehaald. Dan is de kans op glasvezel in ons dorp en omgeving een stuk kleiner.

De keuze is aan ons zelf.

Karel Lever


Glasvezel in Súdwest Fryslân
facebook.com/glasvezelsudwestfryslan
info@glasvezel-sudwestfryslan.nl
https://glasvezel-sudwestfryslan.nl

https://www.glasvezelvankabelnoord.nl/swf