Informatie avond over Glasvezel in Súdwest Fryslân in De Mande 25 juni 2019

Dorpsbelangen is aanwezig geweest op de voorlichtingsavond over glasvezel voor de kleine kernen en het buitengebied. Duidelijk is dat 2 glasvezelaanbieders actief zijn. De Fryske Mienskip op Glas, die voor de kleine kernen, Nijland valt daar onder, en het buitengebied een aanbod doet. Kort samengevat is het aanbod voor het buitengebied glasvezel met een abonnement voor internet, tv en/of telefonie + vastrecht van €12,78 per maand (wat afgekocht kan worden door éénmalig €1600 te betalen). Voorwaarde is dat over de hele gemeente SWF gezien 50% van de adressen meedoet. Aanmelden moet dan voor 10 juli 2019. Voor de bebouwde kom (tussen de plaatsnaamborden) geldt het volgende aanbod: abonnement internet en tv en/of telefoon + eenmalige betaling van €250 en jaarlijks €10 lidmaatschapsgeld van de coöperatie. Aanmelden moet voor 10 juli. 35% van de inwoners van SWF moet zich dan hebben aangemeld en de aanleg van het buitengebied moet doorgaan. 

Deze optie is voor het buitengebied de meest kansrijke optie om glasvezel te krijgen.

Er is van Kabelnoord ook een glasvezelactie, maar daar geldt dat 60% van alle mogelijke aansluitingen een abonnement neemt. Zij hebben als deadline voor aanmelding 14 juli 2019. Het is onhandig om bij beide je aan te melden, want dan ga je twee contracten aan. Dorpsbelang Nijland geeft als tip dat als we glasvezel willen in het buitengebied en in het dorp, de aanbieding van DMF op Glas te overwegen. Als op 11juli blijkt dat de 50% voor het buitengebied niet is gehaald, (dan zijn de contracten die bewoners hebben getekend ongeldig geworden)  je alsnog naar Kabelnoord kan gaan. Als de belangstelling wordt verdeeld over de twee aanbieders en beiden hebben 40% (dus in totaal wil dan 80% glasvezel) er geen glasvezel komt, omdat de minimale grens bij aanbieders niet is gehaald. Dan is de kans op glasvezel in ons dorp en omgeving een stuk kleiner.

Dorpsbelang heeft zelf geen enkel voordeel bij welke aanbieder dan ook en adviseert iedereen naar de informatie avonden te gaan.

De eerst volgende informatie avond over glasvezel in Nijland is van DMF op glas in samenwerking met Glasvezel buitenaf, is op 25 juni in De Mande vanaf 19.30u.  Meer informatie is te vinden op onderstaande websites.

Karel Lever


Glasvezel in Súdwest Fryslân
facebook.com/glasvezelsudwestfryslan
info@glasvezel-sudwestfryslan.nl
https://glasvezel-sudwestfryslan.nl

https://www.glasvezelvankabelnoord.nl/swf