Nijland ook jouw omgeving

De afgelopen week heeft Dorpsbelangen een brief gestuurd naar het college van B&W. Vanuit de ledenvergadering kreeg het bestuur van Dorpsbelangen de opdracht mee om meer vaart achter de plannen te zetten. Vaart dus door het schrijven van een brief. Want in 2022 hebben we als dorp samen gewerkt met de eigenaar van de bouwgrond. Ruim 2 jaar later en er lijkt niets te zijn gebeurd. Ondertussen staat onze dorpswethouder, de heer Rietman, in het Bolsward Nieuwsblad dat er meer gebouwd moet worden. Het mag niet zo zijn dat Nijland na de woningbouw in 2011 (is de woningbouw in de Roordastrjitte al weer zo lang geleden??) op slot staat.

Nijland is een mooi dorp en rustiger dan anders, omdat de Tramstrjitte tussen het sportterrein en de Hegewier op dit moment groot onderhoud krijgt. Toch zijn er veel mensen die een extra rondje Koarnleane of Roorda- en Botniastrjitte rijden omdat ze niet kunnen lezen. Tot 12 juli moeten we omrijden. Niet langzaam verkeer (landbouwvoertuigen) bij voorkeur via de Jongedijk. Vrachtverkeer en personenauto's bij voorkeur via de A7. Dat scheelt kapot gereden bermen van de Skieppeleane, Jongedijk en Heddemawei. Let een beetje om onze omgeving ook buiten de bebouwde kom. Ps. Welke chauffeur(s) tikken de betonnenblokken om? Het rechtzetten kost de samenleving veel belastinggeld.

Ten slotte: via de mail kan je worden getipt door de overheid over: Berichten over uw buurt. In de bijlage hieronder zie je een voorbeeld van zo'n bericht. Handig als je bij wilt blijven over werkzaamheden die meldings- of vergunningplichtig zijn.