Omgevingsvisie SWF toegelicht op 29 oktober 2020

Het afgelopen jaar is de gemeente druk bezig geweest om informatie te verzamelen voor de omgevingsvisie. Vooral het stuk vanaf  30 minuten na aanvang is relevant, daar gaat het over de leefbaarheid van de kleine kernen, bijvoorbeeld woningbouw. Vooral de zin "de ja mits houding" bij het kijken naar initiatieven. 

De link waar deze presentatie van ruim 1 uur staat hier: https://www.youtube.com/watch?v=97nsT7BPVU8&feature=youtu.be

Karel Lever