Overleg met de gemeente SWF

Op 9 juli 2019 heeft Dorpsbelangen overleg gehad met de gemeente SWF. Aan de orde kwamen onderwerpen die door dorpelingen zijn aangedragen, zoals parkeeroverlast, woningbouw, de situatie op de Tramstrjitte en de voortgang met betrekking tot een veiliger verkeerssituatie bij het viaduct voor het langzame verkeer. Het laatste punt gaat over de verkeersveiligheid van de kwetsbaarste deelnemers: de leerlingen van de Earste Trimen die dagelijks van en naar de Tsjearddyk fietsen richting Folsgare. Maar, ook de busreiziger die wandelt van en naar de bushalte.De gemeente heeft het idee omarmt en wil het verder gaan onderzoeken en uitwerken. Het gaat de politieke molen in.

Parkeeroverlast is een stuk sociaal zijn naar elkaar. Vooral het parkeren op de stoep is a-sociaal, omdat mensen de straat op moeten om de foutparkeerder te omzeilen. De gemeente wil wel handhaven op foutparkeerders (op de stoep). Heeft u overlast, meld het dan op de gemeentelijke website https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/melding-doen/. 

Ondanks de mooie woorden van aanwezige politici op onze ledenvergadering, is woningbouw in Nijland alleen mogelijk als er "oude" huizen verdwijnen voor nieuwe huizen. Dat vraagt maatwerk en mensen en bedrijven die durven investeren en geen haast hebben.

De situatie in de Tramstrjitte: er wordt te snel gereden; er rijden te zware en te brede voertuigen,  die beschadigingen aan auto's en huizen veroorzaken. Voor de bewoners is de overlast te erg. Na de zomervakantie komt de wethouder in Nijland poolshoogte nemen.

Tot zover een korte impressie van het overleg.

Karel Lever