overleg wethouder

Vorige week is er een overleg geweest met wethouder De Man en onze dorpscoördinator. Aan de orde is geweest de geluidsoverlast van de A7. De gemeente gaat hier niet over, maar is wel gesprekspartner. De fietsverbinding naar Folsgare onder de A7 staat op de lijst van uitvoering. Er is vooralsnog geen datum bekend wanneer de uitvoering gaat plaats vinden.

In het buitengebied rondom Nijland hebben de bermen en wegen veel te lijden. Er zijn mensen die deze wegen als snelwegen zien, ook met landbouwvoertuigen. Bewoners leggen daarom voorwerpen in de berm. Het leggen van voorwerpen in de berm is niet toegestaan! Als u last hebt van hardrijders en u kent de chauffeur(s) of het bedrijf, spreek deze er op aan. Geef het, als aanspreken niet helpt, aan bij de politie. Maar plaats geen voorwerpen in de bermen.

Als er schade aan de wegen is kunt u dat aangeven bij de gemeente.

Om de overlast van (zwaar) doorgaand verkeer uit ons dorp te houden hebben wij gevraagd of de bebording vanuit het buitengebied naar de A7 via Bolsward - Oost gaat. De wegen in ons dorp zijn gebouwd op breedte van paard en wagen die elkaar kunnen passeren. 

Over de woningbouw behoefte is gesproken. Het stuk grond tegenover het bedrijventerrein wordt door velen gezien als een mogelijke uitbreidingslocatie. Echter, vanwege de milieuvergunning op het bedrijventerrein kan daar (nog?) geen woningbouw plaatsvinden. Er wordt opnieuw naar de regelgeving en uitleg gekeken. Daarnaast geeft de gemeente aan dat er vooral gekeken wordt naar inbreiding. Daarvoor zullen we ook weer met Elkien om de tafel gaan, net als ruim 2 jaar geleden nadat we de woningbouw enquête hebben gehouden. Het wordt een hele uitdaging om ons dorp wat woningbouw betreft bij de behoefte van de tijd van nu en de toekomst aan te sluiten. Misschien moeten we een dorpswoningbouw coöperatie oprichten..

Als Dorpsbelangen gaan we een aanvraag indienen tot het plaatsen van een laadpaal voor electrisch aangedreven voertuigen. Met dit positieve punt is het overleg met de wethouder beëindigd.

 

Karel Lever