Provincie Fryslân biedt steun om leefbaarheid te vergroten

De provincie Fryslân stelt extra geld beschikbaar in deze crisistijd om de leefbaarheid te vergroten. Vooral de kleine initiatieven om het de leefbaarheid te vergroten worden bekeken. Voor meer informatie:

https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/iepen-mienskipsfuns_41489/

Wie weet kan je met behulp van de provincie jouw ideeën waarmaken.

Karel Lever