Risptiid

Een prachtig woord. De rispmoanne geeft aan dat het risptiid is, of te wel: oogstmaand en oogsttijd. Het Fries heeft een prachtige woordenschat.

Blijft wel de waarschuwing voor weggebruikers dat de wegen tijdelijk glad kunnen zijn. De bedrijven die de oogst en de bijbehorende modderresten achterlaten op de weg hebben een aantal regels om aan te voldoen. In de bijlage is een folder van het regionaal verkeers orgaan fryslân wat de spelregels zijn en dat je als ondernemer aansprakelijk gesteld kunt worden als je niet volgens de regels speelt.

Voor iedereen geldt dus: Let op.   Zo komen hopelijk door deze mooie tijd van het jaar van oogsten.