subsidie aanvraag kleine leefbaarheidsinitiatieven

In het kader van de leefbaarheid stelt de provincie Fryslân geld beschikbaar. Het gaat om het kleine dingen die het leven in coronatijd wat aangenamer maken. Als voorbeelden worden genoemd: tulpen uitdelen aan inwoners, of muziekmaken in de tuin van verzorgingstehuizen. Dat laatste hebben we niet in ons dorp, maar muziek bijvoorbeeld wel. Wees creatief en dien jouw / jullie idee in bij de provincie. Meer informatie is te vinden op:

https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/extra-steun-uit-herstelpak...

aanvragen kan via:

https://www.fryslan.frl/subsidies/subsidies-regelingen_3217/rubriek/mien...