Tussen Aaipop en 4 mei.

Na weer een succesvol Aaipop, mede mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers en alle gezellige bezoekers, is de Oranje vereniging druk bezig Koningsdag voor te bereiden, zie de agenda. Dorpsbelangen heeft haar ledenvergadering gehouden en na de huishoudelijke zaken kwamen de rondvragen. Bijna alle rondvragen hadden met het verkeer te maken. Veel overlast wordt ervaren. Helaas zijn het vaak dorpsgenoten die voor een groot deel van de overlast zorgen. Ook het doorgaande zware verkeer door het dorp draagt niet bij aan de veiligheid. De gemeente heeft de Skieppeleane aangepakt, maar ook daar is de weg al weer beschadigd. Na de pauze is er door alle aanwezigen nagedacht over wat we nu al hebben om gezond oud te worden in Nijland en ook wat er in de toekomst nodig is om te kunnen blijven wonen en leven in Nijland. Het sociaal collectief heeft regelmatig op donderdag ochtend informatie sessies of gezamenlijk koffiedrinken.