Verenigingsseizoen 2021 is gestart

Nadat De Mande is heropend en (voorlopig) draait op vrijwilligers is ook het verenigingsleven weer op gang gekomen. Volleybal, voetbal, muziekkorps, muziekles .... hebben hun leden weer bijeengebracht en de gezamenlijke hobby wordt weer opgepakt. Veel verenigingen leveren vrijwilligers die meedraaien in De Mande.De Nylanner Merke is met een goede opkomst ook al weer achter ons.

Afgelopen week had Dorpsbelang haar ledenvergadering, het verslag daarvan en de acties die zijn beloofd worden via deze site en via It Nyslân gedeeld.

Om overzicht te hebben wat er allemaal in ons dorp staat te gebeuren hebben we de agenda op onze website.

Activiteiten die worden gehouden kunnen worden gemaild naar: dorpsbelangnijland@gmail.com  of naar:  voorzitter@dorpsbelang.info

 

nog even ter herinnering: in De Mande kan alleen digitaal (pin of contactloos met mobiel etc) betaald worden.

Karel Lever