verkeerstellingen Tramstrjitte november 2019

Najaar 2019 hebben bewoners van de Tramstrjitte samen met Dorpsbelang een overleg gehad met de wethouder en ambtenaren van de gemeente SWF. De aanleiding is, dat de huizen aan de Tramstrjitte af en toe staan te schudden op hun grondvesten. Een reden van deze trillingen zou kunnen zijn het snelle verkeer door de straat. De gmeente heeft snelheidsmetingen gehouden van 5 tot 20 november 2019. Dagelijks komen er bijna 1400 voertuigen door de straat. De snelheid is gemiddeld het laagst tussen 8 en 9 uur, namelijk 32 km/u. Komt dat door de ouders die de kinderen met de auto naar school brengen of wordt er rekening met de jeugd gehouden? 's Middags na schooltijd daalt de gemiddelde snelheid ook iets.  Snelheidsrecords zijn er helaas ook, 's morgens om 6 uur en 3 keer tussn 14 en 16 uur wordt een snelheid van boven de 80 km/u gemeten. Het vermoeden dat er te hard wordt gereden door de Tramstrjitte wordt hiermee bevestigd. Wat nog niet helder is wat de invloed is op het trillen van de woningen. Dit voorjaar zal er een 2e meting plaatsvinden. We houden jullie op de hoogte van wat daar uitkomt. Het is wel zorgelijk dat ons dorp uitnodigt tot hard rijden bij veel mensen. Dit onderzoek toont niet aan of dat dorpsbewoners zijn of mensen passanten van Bolsward naar Sneek en weer terug.