verkeersveiligheid

Nijland ligt aan meerdere doorgaande wegen. De A7 brengt ons snel de wereld in en ook de wereld in ons dorp en de dorpen om ons heen. Veel verkeer komt via Nijland binnen. Dit leidt vaak tot veel overlast. Dorpsbelang bespreekt dit vaak met de gemeente en er wordt regelmatig weer iets uitgeprobeerd. Het grootste probleem is de gedragsbeïnvloeding van de bestuurder van een voertuig. Uit de raadsstukken van juli 2023 komt een rapport ter sprake over de verkeersveiligheid. Daarin staat ook een lijst van gevaarlijke wegen in SWF."Risicoanalyse SPV Súdwest-Fryslân: locaties waar veel ongevallen plaatsvonden waren: -A7-N7 -Rijpenderlaan -2e Oosterkade-Prins Hendrikkade -de Ingenawei -N31 -Bûtlânswei ".  Je zou er bijna overheen lezen, maar de Ingenawei wordt aan risico weg genoemd. In de top 3 van kruispunten die het minst goed score staan: 1.Kruispunt Hottingawei, Ingenawei, Tramstrjitte, Nijland 2.Rotonde Boeierstraat, Leeuwarderweg, Normandiaplein, Sneek 3.KruispuntHoutstek, Lynbaen, Workum.

Wij staan dus 2x in dit rapport beschreven en bovenaan in de lijst van gevaarlijke kruispunten. Daarom de oproep om het zware en doorgaande verkeer buiten ons dorp om te laten rijden. Bijvoorbeeld het bestemmingsverkeer voor het achterland, (Roodhuis, Tirns etc) via Bolsward Oost naar het achterland te laten rijden. Daarmee kunnen we met elkaar de veiligheid in en rond het dorp sterk verbeteren.