Viaduct bij Nijland fiets- en voetganger vriendelijker?

In week 44 kwamen Dorpsbelang Folsgare, Dorpsbelangen Nijland, bureau Royal Haskoning, ambtelijke ondersteuning van de gemeente SWF en de politie bijelkaar om te kijken of de situatie bij het viaduct van Nijland veiliger kan. Officieel is dit stuk Hottingawei - Tsjaerddyk een 80 km per uur weg! Daarover raast het verkeer soms ook met deze snelheid tussen fietsers en voetgangers. Vooral sinds kinderen vanuit Folsgare naar Nijland op school gaan zijn beide dorpsbelangen, los van elkaar, bezig geweest om de gemeente zo ver te krijgen om de zwakke verkeersdeelnemers beter te beschermen. In week 44 was het zover. Er zijn 4 plannen bekend gemaakt en dorpsbelangen hebben voorkeur, maar de politiek is binnenkort aan zet in de gemeenteraad. Is het betaalbaar. Laten de raadsleden ook meewegen dat er fors is geïnvesteerd in het fietspad van Blauwhuis richting Nijland en dat stopt op een drukke 80 km per uur weg. Vanaf de Tsjaerddyk is er ook al veel gedaan om het veiliger te maken voor de zwakkere verkeersdeelnemer. Het plaatje van de huidige situatie laat weinig aan de fantasie over als mensen daadwerkelijk 80 rijden terwijl kinderen op weg zijn naar school of huis. Maak de investering in veiligheid af.

Karel Lever