wegwerkzaamheden eind augustus tot oktober 2022

De gemeente SWF start op 29 augustus met asfalteringswerkzaamheden op de Jongedyk en de Hiddemawei. Deze werkzaamheden duren tot en met 7 oktober. De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. LET
OP!!! Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de Jongedyk een eenrichtingsweg vanaf de Ringdyk tot aan de Skieppeleane.

https://melvin.ndw.nu/public/situation/154153

Als dorp vragen we doorgaand snel (zwaar)verkeer naar de dorpen en bedrijven in het gebied richting Reahûs en Easterein en verder, om te rijden via de A7 Bolsward Oost. Doorgaand zwaar langzaamverkeer voor het achterliggende gebied wordt ook gevraagd het dorp Nijland zoveel mogelijk te mijden, door om te rijden via de Skieppeleane en de Huniadyk. Dit vanwege de verkeersveiligheid in het dorp. De school start weer op 29 augustus en het dorpsfeest komt in deze week ook op gang, dus veel activiteiten rondom de Tramstrjitte.