Oranjevereniging Nijland

Koarnleane 49
8771 LC Nijland
info@oranjenijland.nl
0515569379
Verdere informatie: 

Vele Nijlanders, jong en oud, zijn opgegroeid met de activiteiten van de Oranjevereniging.
Al tachtig jaar lang worden door de Oranjevereniging Nijland jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd:

HET GROTE BELANG VAN LEDEN

Voor het kunnen realiseren van al deze activiteiten is de Oranjevereniging voornamelijk afhankelijk van haar leden. Met de jaarlijkse bijdrage van de ruim 300 leden worden de activiteiten gefinancierd.
Door de grote inzet van het bestuur en vrijwilligers kunnen we  ieder jaar een goed programma presenteren. Om dit in de toekomst te kunnen blijven doen is het van belang dat de Oranjevereniging haar ledenaantal op peil houdt en er nieuwe bestuursleden willen plaatsnemen in het bestuur.
Nog niet lid van de Oranjevereniging? Dat kan hier!

www.oranjenijland.nl

Nieuws bij dorpsvoorziening

Beste dorpsgenoten uit Nijland,

Zoals jullie misschien wel verwacht hadden zal de jaarlijkse dodenherdenking bij het monument ‘De Hoanne’ dit jaar niet door gaan.
Door de huidige RIVM regels heeft de gemeente dit moeten besluiten.
Maar om toch onze bevrijders te eren zal er om 18:00 door een delegatie van 2 mensen ,uit de organiserende dorpen, een krans gelegd worden vanuit de gemeente. Deze krans wordt gelegd namens alle inwoners van Sud-West Fryslân en gebeurd bij alle monumenten in de provincie op hetzelfde tijdstip.