notulen ledenvergadering 2012

naar aanleiding van de ledenvergadering zijn de notulen weer gemaakt door Tryntsje Tolsma. U kunt ze vinden in de bijlage van dit bericht