Al het nieuws uit Nijland!

De gemeente SWF start op 29 augustus met asfalteringswerkzaamheden op de Jongedyk en de Hiddemawei. Deze werkzaamheden duren tot en met 7 oktober. De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. LET
OP!!! Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de Jongedyk een eenrichtingsweg vanaf de Ringdyk tot aan de Skieppeleane.

https://melvin.ndw.nu/public/situation/154153

Eind juni hebben we een terugkoppeling gehad van de woningbouw ideeën die door dorpsgenoten zijn verzameld voor het gebied "Foar de Feart" (is een zelfbedachte werknaam, niets officieels). Uit de schetsen kwamen de volgende punten naar voren:

algemeen: ontsluiting van de wijk via de Tramstrjitte, tegenover Hege Wier; pleinvormige binnenplaats; royale kavels, ruimte voor ouderen woningen, doorstroming (bevorderen) voor jongeren, pleinfunctie van De Mande versterken, verkeer dwingen naar max. 30 km/u

Zaterdag 9 juli vond de eerste Aldtimerdei Nijland 2022 plaats. Een succes!! Veel deelnemers die hun klassieker(s) lieten zien aan anderen. Transportondernemers afkomstig uit Nijland stonden strategisch bij de ingang, net als de orgnasatie die de eigen klassiekers ook als blikvangers hadden geplaatst. Als je naar de foto's kijkt zie je van eigen dorpsbewoners, mensen uit de omgeving, maar ook van ver af hun klassieker tonen. De ene klassieker als nieuw, let op de witte Peugeot 104 en de ander ongerestaureerd, de grote zwarte tractor.

Nijland maakt zich op voor de zomervakantie. Uit gemakzucht worden bloembakken als reclamezuil gebruikt. Dorpsbelangen heeft deze week nog contact met de dorpencoördinator. Inmiddels is bekend geworden dat Michel Rietman van de PvdA onze contactwethouder is geworden. We hopen op een goede constructieve samenwerking zodat we de komende jaren Nijland goed op de kaart kunnen zetten richting toekomst.

Na een turbulente voetbalperiode weet VV Nijland het komende seizoen waar de uitdaging komt te liggen. Spannende wedstrijden hebben we gehad en nu voorsorteren op het nieuwe seizoen. De Oranjevereningen het het Mandebestuur zijn in volle voorbereiding met het dorpsfeest na de vakantie. Als jij wilt meehelpen als vrijwilliger dan kan jij je aanmelden bij het Mandebestuur of de Oranjevereniging.

Na het zeer natte Pinksterweekend, waarin veel mensen de elfstedentocht fietsers hebben aangemoedigd, het gejuich was niet van de lucht, wat echt werd gewaardeerd. Helaas heeft een deel van de fietsers na de noordelijke lus vanwege het weer en de lichamelijke koude en natheid klachten, de tocht voortijdig afgerond. Soms is die keuze nog stoerder dan doorfietsen. Na deze tocht houdt ons dorp zich bezig met:  voorbereidingen. Een aantal buurtverenigingen is al druk bezig om voor het dorpsfeest na de zomer bouwteams op te zetten.

Nijland staat dit jaar bol van de activiteiten. Een geweldig Aaipop volgens dorpsgenoten en gasten een groot succes. Daarna Koningsdag en de 4 mei herdenking en 5 mei viering. Het koffieconcert van Excelsior om te laten horen dat er nog steeds muziek in ons dorp zit. Met Hemelvaart een gezellige Jister. De reünie van de Volleybalvereniging was een gezellig weerzien met elkaar. Het Pinksterweekend wordt Nijland aangemerkt vanaf de A7 als parkeerlocatie voor de fietselfstedentocht.

De meimaand was vroeger filmmaand van Veronica. Voor ons dorp is het een actieve maand. Het koffieconcert van Exelscior afgelopen zondag, het diaconiereisje zijn activiteiten die achter ons liggen. Maar wat komt er nog aan!!

Hemelvaartsdag de jaarlijkse rommelmarkt in samenwerking met SRCN

28 mei OTIB jubileum, houdt Facebook in de gaten... Heb jij je al aangemeld? https://nl-nl.facebook.com/otibnijland/

Na de bezinning op 4 mei bij De Hoanne, maar niet alleen daar, als we denken hoe kwetsbaar onze vrijheid is, vieren we onze vrijheid. Vrijheid houdt in dat je mee kan denken en praten. Deze week kon de enquête nog worden ingevuld met betrekking tot wonen in Nijland behoefte

 

Op 26 april kwamen bijna 50 belangstellenden naar De Mande om mee te denken over de vele manieren van invullen van het perceel Foar de Feart (tegenover het industrieterrein). Voordat we zover waren, kwamen er vanuit de zaal verhelderende vragen over waar we procedureel staan en hoe iedereen kan worden meegenomen. Via deze website delen we al onze informatie en ook via It Nijslân en de huis aan huis uitnodiging. Na de uitleg zijn er 3 tafelgroepen met thema's aan het werk gegaan over de mogelijke inrichting van deze nieuw te ontwikkelen wijk.