Al het nieuws uit Nijland!

Na een turbulente voetbalperiode weet VV Nijland het komende seizoen waar de uitdaging komt te liggen. Spannende wedstrijden hebben we gehad en nu voorsorteren op het nieuwe seizoen. De Oranjevereningen het het Mandebestuur zijn in volle voorbereiding met het dorpsfeest na de vakantie. Als jij wilt meehelpen als vrijwilliger dan kan jij je aanmelden bij het Mandebestuur of de Oranjevereniging.

Na het zeer natte Pinksterweekend, waarin veel mensen de elfstedentocht fietsers hebben aangemoedigd, het gejuich was niet van de lucht, wat echt werd gewaardeerd. Helaas heeft een deel van de fietsers na de noordelijke lus vanwege het weer en de lichamelijke koude en natheid klachten, de tocht voortijdig afgerond. Soms is die keuze nog stoerder dan doorfietsen. Na deze tocht houdt ons dorp zich bezig met:  voorbereidingen. Een aantal buurtverenigingen is al druk bezig om voor het dorpsfeest na de zomer bouwteams op te zetten.

Nijland staat dit jaar bol van de activiteiten. Een geweldig Aaipop volgens dorpsgenoten en gasten een groot succes. Daarna Koningsdag en de 4 mei herdenking en 5 mei viering. Het koffieconcert van Excelsior om te laten horen dat er nog steeds muziek in ons dorp zit. Met Hemelvaart een gezellige Jister. De reünie van de Volleybalvereniging was een gezellig weerzien met elkaar. Het Pinksterweekend wordt Nijland aangemerkt vanaf de A7 als parkeerlocatie voor de fietselfstedentocht.

De meimaand was vroeger filmmaand van Veronica. Voor ons dorp is het een actieve maand. Het koffieconcert van Exelscior afgelopen zondag, het diaconiereisje zijn activiteiten die achter ons liggen. Maar wat komt er nog aan!!

Hemelvaartsdag de jaarlijkse rommelmarkt in samenwerking met SRCN

28 mei OTIB jubileum, houdt Facebook in de gaten... Heb jij je al aangemeld? https://nl-nl.facebook.com/otibnijland/

Na de bezinning op 4 mei bij De Hoanne, maar niet alleen daar, als we denken hoe kwetsbaar onze vrijheid is, vieren we onze vrijheid. Vrijheid houdt in dat je mee kan denken en praten. Deze week kon de enquête nog worden ingevuld met betrekking tot wonen in Nijland behoefte

 

Op 26 april kwamen bijna 50 belangstellenden naar De Mande om mee te denken over de vele manieren van invullen van het perceel Foar de Feart (tegenover het industrieterrein). Voordat we zover waren, kwamen er vanuit de zaal verhelderende vragen over waar we procedureel staan en hoe iedereen kan worden meegenomen. Via deze website delen we al onze informatie en ook via It Nijslân en de huis aan huis uitnodiging. Na de uitleg zijn er 3 tafelgroepen met thema's aan het werk gegaan over de mogelijke inrichting van deze nieuw te ontwikkelen wijk.

Na een fantastisch Aaipop 35 jier hebben we komende week 2 belangrijke activiteiten: op 26 april de informatie verzamelavond voor de nieuw te ontwikkelen woonwijk. Welke ideeën heb je, hoe zou jij daar willen wonen en hoe past het bij het dorp? Gewoon een paar vragen. In de bijlage staatt de uitnodiiging met het programma. We beginnen om 19.45 in De Mande

Op 27 april is er Koningsdag in De Mande. De Oranjevereniging heeft haar flyers uitgedeeld. We beginnen om 15.00u in De Mande

 

 

Op 7 april hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Woningbouw kwam na de pauze als onderwerp naar voren. Vanaf 2016 heeft het toenmalige bestuur van Dorpsbelang zich ingezet met de opdracht om actief bezig te zijn met het zoeken naar mogelijkheden tot woningbouw in Nijland. De ledenvergadering gaf bij de rondvraag deze opdracht. Nu 6 jaren later zijn we mogelijk een stap verder. Op 26 april wordt iedereen uitgenodigd om ideeën te delen over hoe mogelijke woningbouw tegenover het industrieterrein er uit kan gaan zien.

Sinds onze vorige vergadering zijn er een aantal zaken die de aandacht vragen. Als Dorpsbelangen delen we wat er leeft en halen we op wat het dorp belangrijk vindt.

 

       UITNODIGING LEDENVERGADERING DORPSBELANG NIJLAND

 

 

 

Datum:       Donderdag 7 april 2022

 

 Aanvang:  20.00 uur in M.F.C. De Mande

 

Agenda:

 

1.       Opening

 

Zolang we negatief blijven, met testen natuurlijk, zoals Romke schreef over Aaipop, gaat alles gewoon door. Verenigingen zijn bezig met de jaarvergaderingen en de meeste activiteiten gaan weer door. We zien elkaar weer in het dorp. De Mande is onze huiskamer en wordt dit jaar gerund door ons allemaal. Dat vraagt veel inzet en organisatie om alle vrijwilligers goed in te plannen en iedereen te laten doen waar hij / zij goed in is. Als je nog niet in De Mande bent geweest, kom gerust langs. Ook De Herberch is weer open en daar gaan de activiteiten ook weer los.