Al het nieuws uit Nijland!

Vrijdag 25 november is er kennisgemaakt met "onze wethouder" dhr. Rietman. Alle actuele onderwerpen zijn aan de orde gekomen en ze passen ook goed bij deze wethouder. Er zijn enkele jongeren die moeite hebben met de spullen van een ander in ons dorp. Daarom waren er met de kennismaking ook mensen van handhaving meegekomen. Het is namelijk vervelend dat De Mande in het algemeen veel schade lijdt door jongeren die het gebouw beklimmen en kijken of alles wel goed vast zit. Handhaving zal meer controleren. Ook de politie zal geïnformeerd worden over de onrust.

Zaterdag 19 november kwam Sinterklaas op een bijzondere manier in Nijland aan. Terwijl alle kinderen, ouders, opa's en oma's samen met Excelsior en de burgemeester keken over water of de nieuwe Pakjesboot wel onder de Syl door kon varen, klonk er een overkomend vliegtuigje. Vlak daarna sirenes. Vanuit verschillende tuinen in de Koarnleane kwamen Pieten met een parachute aangelopen. Maar, waar was Sinterklaas? Vanaf De Mande kwam een broeder met de Sint in een rolstoel aangerend. Gelukkig was Sint weer snel ter been zodat de broeder met de rolstoel verdween.

Zaterdag 12 november was de opening van onze Panakooi. Er was rijkelijk koffie, thee en gebak voor iedereen. Het was een gezellige bijeenkomst.

Zaterdag 19 november hebben we de intocht van Sinterklaas. Hoe Sinterklaas na het zinken van de pakjesboot in Nijland komt is nog een raadsel en ook of er voldoende Pieten aanwezig zullen zijn. Om 14 uur verzamelen we bij De Mande en vandaaruit gaan we op zoek naar de aankomstplaats van de Sint en mogelijk een paar Pieten.

 

De afgelopen weken liepen er studenten van de NHL door Nijland en belden her en der aan om vragen te stellen. Deze studenten doen onderzoek naar gezond ouder worden in Nijland. Waarschijnlijk hebben jullie de enquête formulieren in De Mande gezien. Sommige mensen namen deze formulieren serieus en anderen vulden in dat Bierdrinken helpt om gezond ouder te worden. Het project Gezond ouder worden maakt deel uit van het atelier Sociaal Domein van de gemeente SWF. Omdat het aantal ouderen zal verdubbelen tussen 2017 en 2037 wordt er aan gewerkt om langer gezond en fit te blijven.

Elke maand vergaderen burgemeester en wethouders op locatie in onze gemeente. Deze maand zijn B&W in Nijland. Na de vergadering van B&W is er een overleg met een aantal bewoners en enkele organisaties uit Nijland. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn: verkeer, veiligheid, het viaduct bij de A7, het wonen in Nijland en wat er verder allemaal aandacht nodig heeft van het dagelijks bestuur van onze gemeente.

<p>De komende weken staat er weer veel op het programma in Nijland. Naast de verenigingsactiviteiten die al begonnen zijn gaat op 7 oktober het klaverjassen in De Mande weer van start. (zie de agenda). Op 19 oktober vindt het grote jeugdspektakel Merakels met als thema Freonskip weer plaats. Op 30 oktober neemt Nijland afscheid van Ds. Hans de Waal.

Een prachtig woord. De rispmoanne geeft aan dat het risptiid is, of te wel: oogstmaand en oogsttijd. Het Fries heeft een prachtige woordenschat.

Blijft wel de waarschuwing voor weggebruikers dat de wegen tijdelijk glad kunnen zijn. De bedrijven die de oogst en de bijbehorende modderresten achterlaten op de weg hebben een aantal regels om aan te voldoen. In de bijlage is een folder van het regionaal verkeers orgaan fryslân wat de spelregels zijn en dat je als ondernemer aansprakelijk gesteld kunt worden als je niet volgens de regels speelt.

Bijna alle verenigingen zijn weer gestart. Afgelopen zaterdag was er op de Jister een gezellige start van het Nijtalintorkest. De Tonielferiniging is weer begonnen en alle voetbalelftallen trainen weer. Het Dorpsleven is na de zomer op gang gekomen. Als jij nog een activiteit zoekt voor het winterseizoen, kijk dan eens (digitaal) bij alle verenigingen of meld je als vrijwilliger bij De Mande. Zaal 3 van De Mande is inmiddels redelijk veranderd en je moet goed zoeken om te zien dat het de oude peuterspeelzaal was. Op de weg is het weer uitkijken vanwege de gladheid.

Als dorp kijken we terug op een prachtige zomer als het gaat om het weer en ook om de vele activiteiten. In en rond het café was het gezellig druk en het timmerdorp was een succes. Het dorpsfeest was door de Oranjevereniging en alle vrijwilligers goed georganiseerd. Het was een groot succes. De Camping was een goed gekozen onderwerp. Inmiddels zijn de verenigingen weer begonnen met hun activiteiten en natuurlijk kan iedereen nog wel wat actieve leden gebruiken. Meld je aan zodat ons dorp een leefbaar dorp blijft.

 

De gemeente SWF start op 29 augustus met asfalteringswerkzaamheden op de Jongedyk en de Hiddemawei. Deze werkzaamheden duren tot en met 7 oktober. De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. LET
OP!!! Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de Jongedyk een eenrichtingsweg vanaf de Ringdyk tot aan de Skieppeleane.

https://melvin.ndw.nu/public/situation/154153