Al het nieuws uit Nijland!

Het Dorcas depot is tijdelijk gesloten vanwege het voorkomen van verdere verspreiding van het Corona virus.

Positief nieuws is dat er aan de Hottingawei 2  een nieuwe voorziening is gekomen. Er is (nog) een Lytse Bieb. Let wel op de basishygiëne en ga niet dringen en houd afstand.

 

De kerkdiensten zijn (terug) te beluisteren via:

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21824     Dit geeft een overzicht van alle kerkdiensten van de afgelopen tijd.

De pagina laadt langzaam, dus even geduld.

Het geluidsignaal is zwak.

Ter voorkoming van mogelijke verspreiding van het Corona virus gaan de kerkdiensten in onze kerk, de Nicolaas kerk, in de maand maart 2020 niet door.

Meer informatie via:  http://www.kerknijland.nl/

Natuurlijk gaat de pastorale zorg van de kerk wel door. Ds Hans de Waal is gewoon bereikbaar op Tsjerkegreft 1.

en via de mail: johannesadewaal@gmail.com

In verband met het Corona virus en de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het virus, is de Sietse ten Hoeve Lezing van 15 maart afgelast.

 

Op 24 februari is er een overleg geweest tussen Dorpsbelang en wethouder De Man en onze dorpscoördinator Theo Bouma, die zelfs na zijn formele afscheid vorige week, toch aanschoof en onze nieuwe dorpscoördinator Jildou Kamsma. We hebben gesproken over de krimp in onze gemeente en dat ook Nijland daar mee te maken gaat krijgen. Dat heeft gevolgen voor de leefbaarheid. Het verenigingsleven kwam uitgebreid aan bod en wij allen in het dorp zijn de mensen die de verenigingen levend kunnen houden. Woningbehoefte en woningbouw zijn een jaarlijks terugkerend thema.

Voorjaar 2019 hebben wij samen met Buurkracht een informatieavond gehouden in De Mande over onder andere energiebesparing met behulp van dubbelglas, isoleren van kruipruimten en het checken van woningen op warmte lekken. De eerste twee onderwerpen zijn door de meewerkende bedrijven uitgevoerd. Echter, we zaten toen al te laat in het jaar voor de warmte meter. Met ingang van januari 2020 werkt onze contactpersoon niet meer bij Buurkracht. Buurkracht zelf reageert niet op ons verzoek om de toezegging van voorjaar 2019 te realiseren.

Najaar 2019 hebben bewoners van de Tramstrjitte samen met Dorpsbelang een overleg gehad met de wethouder en ambtenaren van de gemeente SWF. De aanleiding is, dat de huizen aan de Tramstrjitte af en toe staan te schudden op hun grondvesten. Een reden van deze trillingen zou kunnen zijn het snelle verkeer door de straat. De gmeente heeft snelheidsmetingen gehouden van 5 tot 20 november 2019. Dagelijks komen er bijna 1400 voertuigen door de straat. De snelheid is gemiddeld het laagst tussen 8 en 9 uur, namelijk 32 km/u.

Overgenomen bericht:

Best dorpsbelang van Nijland

De allerhoogste tijd voor een update. Dat vinden alle bewoners. Dat vinden wij natuurlijk ook! De hele Mienskip op glas. Dit was en is onze wens. We hadden meer tijd nodig om alle scenario’s in kaart te brengen, met als uitgangspunt aanleg toch mogelijk te maken.

Om 13.15u. stond Excelsior klaar voor De Mande om te beginnen met de intochtsmars voor Sinterklaas. Een kwartiertje later liep een grote stoet jonge en oudere jeugd richting Koarnleane om traditie getrouw vanaf de brug te kijken of de Pakjesboot al in zicht kwam. Maar, alles wat er kwam.. geen pakjesboot. Wel een moderne bakfiets met Pieten. Er ontstond wat onrust toen de Pieten zeiden dat Sinterklaas per trein zou komen.. Amper uitgesproken kwam er in de verte een motor met zijspan, met Sinterklaas in de bak. Alleen reed Motorpiet rechtdoor... De jeugd er achteraan rennend.

Sinds een kleine week liggen er op de Tramstrjitte op twee plaatsen kabels over de weg. Deze kabels tellen het aantal voertuigen en geven een inschatting van de gereden snelheid. Naar aanleiding van het werkbezoek van de wethouder worden aan de Tramstrjitte deze verkeerstellingen gehouden. Want wat is het effect van het verkeer op het trillen van de grond, bodem? Is er een verband tussen de snelheid, aantal en gewicht van de voertuigen door de Tramstrjitte op het trillen van de woningen en het ontstaan van scheuren in de muren? Meten is weten.