Al het nieuws uit Nijland!

Het nieuws in de Leeuwarder Courant over de Turfkade in Bolsward kwam ons bekend voor. Bewoners die wakker worden van ongewoon zware trillingen waardoor schades aan de woningen ontstaan. Zie daarvoor:

https://www.lc.nl/friesland/sudwest-fryslan/Bolswarders-ruw-gewekt-door-...

De provincie heeft geld beschikbaar gesteld voor het mogelijk maken van sport(activiteiten). Bij monde van Gedeputeerde De Rouwe: “In deze gekke tijd ligt alles stil: er is geen competitie en  sportevenementen zijn afgelast. Terwijl het Friese bloed van jongs af aan kolkt van de zin om te sporten. We nodigen sportverenigingen uit om activiteiten voor alle kinderen te organiseren: laat ze fierljeppen, kaatsen, noem maar op. Zo komen we de zomer sportief en met ‘nocht en wille’ door!”

De gemeente SWF vraagt informatie via een enquete op over Bolsward Oost. Omdat deze nieuwbouw wijk voor ons dorp ook van invloed kan zijn plaatsen we de link naar de enquete van de gemeente SWF. Deze enguete staat open tot 5 juli 2020.We plaatsen deze enquete niet omdat wij niet kunnen en mogen uitbreiden, maar wel om te laten zien wat de denklijnen van de gemeente zijn.

Ga naar de enquete:https://www.woneninsudwestfryslan.nl/Beheer/Formulierenmodule/1681644.aspx

De eerste weken van juni 2020 worden er aan de Tramstrjitte verkeersmetingen gehouden vanwege de schade ontstaan aan woningen van de Tramstrjitte. Sinds jaar en dag hebben de bewoners van de Tramstrjitte last van verkeershinder welke schade veroorzaakt aan woningen. Najaar 2019 zijn de eerste metingen gehouden en volgens afspraak worden nu opnieuw verkeersmetingen gehouden. Helaas zijn de metingen alleen op het aantal voertuigen en op de snelheid daarvan.

DMF heeft het volgende bericht gedeeld op 6 juni 2020:

Iedereen die de gemeentelijke politiek heeft gevolgd weet ook dat de FNP geprobeerd heeft glasvezel als noodzakelijke nutsvoorziening te bestempelen. Echter, de raad heeft anders besloten. Na de laatste campagneweek hebben wij onderstaande app (zie bijlage) ontvangen en delen het toch mee. Meer informatie is te vinden op: https://glasvezelvoorfryslan.nl/

 

In april hebben wij de link van de enquête op onze website geplaatst om ook de ideeën voor de toekomst vanuit ons dorp in de uitslag van de enquête te krijgen. De uitslag is bekend en zal voor de politiek en de maatschappelijke organisaties een bouwsteen zijn. Meer informatie is te lezen via deze link:

https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/meerderheid-friezen-betrok...

Als dorpsbelang zoeken we mee naar wegen om aan middelen te komen om ideeën die het leven in ons dorp nog mooier en beter maken, waar te kunnen maken. Zo berichtten we in april over een provinciale subsidieregeling. Deze is nu beëindigd.

De gemeente SWF heeft ook een subsidie regeling om de leefbaarheid te stimuleren. Voor meer informatie daarover kan je naar:

https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/subsidies/#1542536779961-ff10a9f2-3cc3

 

Beste Nijlanders actief binnen een vereniging,

voorzichtig komt Nederland weer in beweging onder de Lockdown vandaan. Daarom de herhaling van de oproep welke ook in It Nyslân heeft gestaan.

 

Op deze bijzondere 4 mei is de herdenking ook anders. Dankzij Excelsior konden we The Last Post horen in ons dorp net voor acht uuur.

Via de bijgevoegde link kan je de kranslegging en de toespraak van onze burgemeester volgen.

https://www.youtube.com/watch?v=rHyE-9T1wnw&feature=youtu.be

 

 

Beste dorpsgenoten uit Nijland,

Zoals jullie misschien wel verwacht hadden zal de jaarlijkse dodenherdenking bij het monument ‘De Hoanne’ dit jaar niet door gaan.
Door de huidige RIVM regels heeft de gemeente dit moeten besluiten.
Maar om toch onze bevrijders te eren zal er om 18:00 door een delegatie van 2 mensen ,uit de organiserende dorpen, een krans gelegd worden vanuit de gemeente. Deze krans wordt gelegd namens alle inwoners van Sud-West Fryslân en gebeurd bij alle monumenten in de provincie op hetzelfde tijdstip.