Al het nieuws uit Nijland!

De dorpsbelangen van IJsbrecthtum, Tirns, Folsgare en Nijland hebben afgelopen najaar samen vergaderd over onder andere De Hemmen III. Welke kansen en welke risico's zien we? Door samen naar dit grote onderwerp te kijken kwam ook de samenwerking Folsgare en Nijland even ter sprake. Samen hebben we ons de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een veilige verbinding voor fietsers en voetgangers onder het viaduct van de A7. Hoe zit het daar nu mee?

Lok en seine in it Nije Jier namens Dorpsbelangen. Dit jaar gaan wij verder met het schrijven van een toekomstvisie voor Nijland. We moeten nog met een paar mensen / organisaties om de tafel en dan kan het grote schrijven beginnen. Dit voorjaar verwachten we, als de coronamaatregelen weer wat soepeler worden, jullie een paar keer in De Mande te zien om te vertellen waar we staan. Extra bestuursleden zijn welkom ter ondersteuning.

De verlichte trekkeroptocht was een mooie opmaat richting kerst 2021. Met licht en geluid kwam de gezellige rit door ons dorp. Op Kerstavond trok er een andere stoet door Nijland: Excelsior begeleid door vrijwilligers uit de Kerk die op chocolademelk trakteerden en verdwaalde herders met hun staf en een "jinglebells arreslee" zorgden voor een muzikale inwijding van Kerst 2021.

Een indruk vind je hier: https://www.youtube.com/watch?v=5N5EPD61MLk

Op vrijdag 17 december zal een stoet verlichte trekkers van de Route Bolsward 's avonds door Nijland komen. Om deze vrijwilligers te laten zien dat wij de actie steunen is het leuk om langs de route de dorpsvlag uit te hangen. Meer informatie is te vinden op: https://boerenentuinderspakkenuit.nl/evenement/alvestede-trekkerljocht-t...

Waar we vorige maand nog een prachtig jubileum concert van Excelsior en een ouderwets gezellige intocht van Sinterklaas konden vieren, zijn veel activiteiten komen te vervallen. Het klaverjassen in De Mande is bijvoorbeeld voorlopig gestopt. Dat geldt voor alle avondactiviteiten. Wat wel doorgaat staat in de agenda. Zijn er veranderingen, bijvoorbeeld in plaats van wedstrijden op zaterdag in De Mande worden er trainingen gegeven. Geef dat door.

Afgelopen zaterdag vond het grote evenement plaats: de intocht van Sinterklaas

Om 14.uur vertrok Excelsior vanaf het Mande terrein luid muziek makend met een grote groep jonge en oudere kinderen richting de Koarnleane om vanaf de brug de intocht van Sinterklaas per boot in Nijland te beleven. Weer en wind vielen de Sinterklaas fans lastig en Excelsior speelde er lustig op los om warm te blijven tot een paar kinderen in de verte geen boot, maar een prachtige trekker met kar zagen rijden. Sint kwam per trekker!

De coronamaatregelen hebben gevolgen voor ons allemaal. Als je naar een activiteit in het Dorp (De Mande of De Herberch fan Nijlân) gaat, ga niet in discussie over de regels en laat je QR code scannen. Laat de vrijwilligers en ondernemer(s) zich niet gedwongen voelen om langer open te zijn qua horecafunctie dan wettelijk is toegestaan.

Met het Donateursconcert in De Mande en een week later de intocht van Sinterklaas gelden de regels van de overheid. Deze culturele activiteiten kunnen doorgaan, maar horeca staat niet centraal: dus geen nazit (helaas).

 

 27 november intocht Sinterklaas. 

Sinterklaas heeft laten weten dat hij gewoon in Nijland komt. Sint pakt het dit jaar groots aan, het lijkt wel een TRUUK en als een VISSER ziet hij uit naar jullie tekeningen en andere leuke activiteiten. Trek wel warme kleren aan.

 

 

In de bijlage staat de poster met de informatie voor iedereen.

 

 

 

 

 

Na bijna een jaar "rust" op het glasvezelfront en de wisselingen die inmiddels hebben plaatsgevonden: DELTA FIBER NETWERK NEEMT 100% BELANG IN JOINT VENTURE MET DE FRYSKE MIENSKIP OP GLAS (DMF op glas),  krijgen we nu een aanbieding via Delta Fiber. De aansluitkosten lijken te zijn vervallen. Delta heeft een "open glasvezel" netwerk. Dat betekent dat iedereen die dat wil met Delta Fiber kan afspreken producten als internet en telefonie aan te bieden via Delta Fiber. Dat wil niet zeggen dat alle aanbieders bij Delta worden toegelaten, of een aanvraag gaan doen bij Delta Fiber.

De herfstvakantieweek begon op vrijdagmiddag in ons dorp met een spekglad wegdek. Er was door verkeer een laag olie op de weg achter gelaten.  112 werd gebeld en de doorgaande wegen werden schoongemaakt met een chemisch middel. Helaas waren er inmiddels al wel mensen van hun tweewieler gevallen. Het doorgaande verkeer werd gewaarschuwd met inderhaast bijeen geschraapte borden met verschillende teksten om maar duidelijk te maken dat je extra voorzichtig moest zijn.

Na het weekend werden de waarschuwingsborden weer opgeruimd en was de niet natuurlijke gladheid weer voorbij.