Al het nieuws uit Nijland!

 

Pas op, modder op de weg!HomeBeleidsthema'sVerkeer en VervoerVerkeersveiligheid (ROF)Pas op, modder op de weg!

Van 1 oktober (10.00 uur) tot en met 8 oktober 2020 (22.00 uur) kan de MAEX Impuls Fryslân worden aangevraagd door initiatieven uit deze provincie.

De MAEX Impuls is een fonds voor initiatieven die hun organisatiekracht willen versterken, een onderdeel dat vaak moeilijk te financieren is. Heb jij een bestaand initiatief in de provincie Fryslân dat bijdraagt aan Mens & Maatschappij? En kan jouw organisatie wel wat versterking gebruiken? Dan kun je vanaf 1 oktober de Impuls aanvragen. Maar let op! Dit kan alleen met een compleet en up-to-date profiel op MAEX.

In juni heeft de gemeente op verzoek van Dorpsbelangen verkeersmetingen gehouden op de Tramstrjitte. Dit omdat de bewoners van de Tramstrjitte overlast ervaren van trillingen in hun woningen door het verkeer, wat waarschijnlijk leidt tot schade aan de woningen. Daarnaast wordt er stevig doorgereden op de Tramstrjitte. De meting leidde ongeveer tot dezelfde resultaten als die van van november 2019. Er zijn mensen die met 80 km/u over de Tramstrjitte kunnen rijden. Gelukkig is dat maar een enkeling, maar wel te veel. Er zijn bijna 1500 motorvoertuigen bewegingen per dag op de Tramstrjitte.

overgenomen bericht van de provinciale website:

Verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor extra kosten die gemaakt zijn om het gebouw en/of terrein aan te passen aan de corona richtlijnen. De regeling is bedoeld voor buurt- en dorpshuizen, aanbieders van sport en amateurkunst en maatschappelijke organisaties die kwetsbare groepen ondersteunen.

Afgelopen weekend hebben de leden van de Oranjevereniging een puzzelboekje met een bijzondere en hopelijk lekkere opdracht gekregen om gezamenlijk te puzzelen binnen de corana richtlijen.

De Nijlander Merke heeft een flyer verspreid met activiteiten op vrijdag 4 en zaterdag 5 september (onder voorbehoud).

Via de agenda van onze website vind je meer informatie.

Toen afgelopen voorjaar ook ons dorp in de Lockdown kwam, hebben we als symbool van contact en denken aan elkaar zonnebloempitten uitgedeeld. Daarop kregen we als Dorpsbelangen regelmatig te horen dat de zonnebloemen begonnen aan te slaan en te groeien. Helaas niet bij iedereen, maar ook dat was weer reden om contact te hebben met elkaar. Sommigen vonden het maar klein bloeiers. Van Wian kregen we een foto met haar hoogste bloem, 180 cm, maar de nieuwste nieuwbouwgrond blijkt ook de beste zonnebloem grond. De familie R. Louwsma kwam met een lengte van 308 cm als winnaar uit de bus.

Omdat het Mienskips binnenkort weer open gaat om de leefbaarheid te bevorderen, ook in Nijland, kunnen er vanaf 1 september 2020 tot 1 oktober, 17u. 2020 weer plannen worden ingediend. Vind jij dat jouw buurt, vereniging of organisatie goede plannen heeft om de leefbaarheid in ons dorp te verbeteren, schrijf jou plan op en stuur het in. De provincie subsidieert voor maximaal voor 40% mee.

Op de dag dat in de media staat dat particulieren (gewone eigenaren en bewoners van huizen) de investering in milieubesparing zonder grote subsidies niet terug verdienen plaatsen wij deze link: https://energiewerkplaats.frl/?p=1292  

Hier wordt gewezen op subsidiemogelijkheden van de provincie. De voorwaarden vind je in: https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/verduurzamen-huis-extra-aa...

De zomer van 2020 kent een aantal belangrijke hoogtepunten en uitdagingen. Eén van de hoogtepunten is de Lytse Byb. Dit initiatief is een succes. Veel mensen hebben de opvallende ruilkast gevonden en maken er gebruik van. Als je er nog niet bent geweest, bekijk wat er in ligt en leen wat je interessant vindt.

De zonnebloemactie van Dorpsbelang heeft veel foto's opgeleverd van mooie zonnebloemen. Als zijn er ook die nog elke dag kijken of de pitjes nog plantjes worden. De uitslag van wie de hoogste zonnebloem heeft laten groeien wordt binnenkort bekend gemaakt. 

Het nieuws in de Leeuwarder Courant over de Turfkade in Bolsward kwam ons bekend voor. Bewoners die wakker worden van ongewoon zware trillingen waardoor schades aan de woningen ontstaan. Zie daarvoor:

https://www.lc.nl/friesland/sudwest-fryslan/Bolswarders-ruw-gewekt-door-...