Al het nieuws uit Nijland!

Na lang wachten is er een volgende stap genomen in het ontwikkelen van woningbouw in Nijland. De eigenaar van het weiland tussen Hege Wier en de woningen aan De Feart, dus Foar de Feart, heeft met ontwikkelaars en bouwers een haalbaar plan ontwikkeld en gaan dit op korte termijn presenteren aan de gemeente SWF. Daarna worden de plannen gepresenteerd aan Nijland. De wensen van ons als dorp zijn meegenomen. Er zal worden gebouwd voor starters en enige woningen in het luxe segment en toekomstbestendig wonen waarbij een combinatie ontstaat van "hofjes van vroeger met de gemakken van nu". 

Twee regelmatig terugkerende onderwerpen: De ontwikkeling van de Dorpsvisie gaat erg langzaam. We missen een persoon die even de coördinerende leiding neemt. Er zijn in de kleine voorbereidende groep wel evaluatievragen gedeeld en daarmee komen we terug bij jullie als dorpsbewoners. Houd dus deze website in de gaten.

De Mande is op zoek naar foto's van vroeger. Wie heeft er goede foto's van ons oude sportveld, dus eigenlijk de voorloper van het huidige sportterrein met De Mande. Voor de jonge dorpsbewoners: het oude sportterrein stond vroeger aan de Hiddemawei.

De afgelopen week hebben we stil mogen staan op 4 mei bij allen die zijn gevallen voor vrede en veiligheid. Op 5 mei hebben we in vrijheid kunnen vieren dat we niet meer afhankelijk zijn van een totalitair systeem. De één gaat naar een festival en de ander viert het thuis of met vrienden. Dat is vrijheid. Zelf kiezen en rekening houden met elkaar zonder bang te zijn voor elkaar.

Romke is dit jaar begonnen met zijn bedrijf RW samen voor elkaar. Met zijn rijdende winkel zorgt hij er voor dat wij weer 2x in de week boodschappen kunnen doen in Nijland en hij heeft enthousiaste jongeren in dienst die hem daarbij helpen.

Op maandagen tussen 15.00u en 15.30u staat hij op de hoek van Tsjerkegrêft en Hiddemawei. Op woensdagmiddag rijdt de winkelwagen door het dorp en staat op verschillende punten stil. Natuurlijk kan je ook mailen naar: rwsamenvoorelkaar@gmail.com

Na weer een succesvol Aaipop, mede mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers en alle gezellige bezoekers, is de Oranje vereniging druk bezig Koningsdag voor te bereiden, zie de agenda. Dorpsbelangen heeft haar ledenvergadering gehouden en na de huishoudelijke zaken kwamen de rondvragen. Bijna alle rondvragen hadden met het verkeer te maken. Veel overlast wordt ervaren. Helaas zijn het vaak dorpsgenoten die voor een groot deel van de overlast zorgen. Ook het doorgaande zware verkeer door het dorp draagt niet bij aan de veiligheid.

       UITNODIGING LEDENVERGADERING DORPSBELANG NIJLAND

 

Datum:       Dinsdag 18 April 2023

 Aanvang:  20.00 uur in M.F.C. De Mande

Agenda:

1.       Opening

2.       Nijlânner doarpsliet: couplet 1 en 5

3.       Mededelingen

4.       Notulen ledenvergadering 7 April 2022

5.       Jaarverslag 2022 secretaris

De N 359 is sinds januari 2023 regelmatig deels gestremd of er vinden vertragingen plaats. Dit in verband met het aanpassen van de kruisingen.Op 6 april is er een bijeenkomst voor belangstellenden. Hieronder vind je meer informatie.

Na het drukke weekend van By Rouke en de Sietse ten Hoeve lezing en niet te vergeten de jaarvergadering van de Oranjevereniging, gaan we op naar Pasen. Voor de één het feest van de Opstanding en voor de ander 2e Paasdag Aaipop, het opstaan van de Frysktalige muziek. Voor het zover is toch nog een paar zaken rondom Nijland.

Sytse ten Hoeve lezing ‘Stenen getuigen’

 

Nijland - Op zondag 19 maart 2023 zal de Sytse ten Hoeve lezing weer worden gehouden. Deze keer komt kunsthistorica Elleke Makkes van der Deijl vertellen over ‘Stenen getuigen’ waarmee bijzondere grafzerken worden bedoeld, die o.a. in de Sint Nicolaaskerk te Nijland kunnen worden bewonderd.

 

 

Lezing Jan Tijsma over Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân

 Vrijdag 10 februari 2023 heeft Jan Tijsma, natuurfotograaf uit Oudemirdum, een lezing gehouden over het Nationaal Landschap van Zuidwest-Fryslân.

 Als landschapsambassadeur van het Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân kent landschaps- en natuurfotograaf Jan Tijsma het landschap en de natuur als geen ander. Vanaf 2005 fotografeert hij het landschap en de natuur van Zuidwest-Fryslân.