Al het nieuws uit Nijland!

Het is weer najaar en dus oogsttijd.

Pas op modder op de weg

Om ongevallen te voorkomen, worden weggebruikers tijdens de campagneperiode gewaarschuwd voor de gevaren van modder op de weg. Weggebruikers wordt gevraagd om langzamer te rijden. Agrariërs wordt verteld wat zij moeten doen als ze modder op de weg hebben achtergelaten. Het ROF stelt de folder ‘Modder op de weg’ beschikbaar voor bestuurders van landbouwvoertuigen. (is ook te vinden in de bijlage) Daarin staat wat ze moeten doen als ze modder op de weg hebben achtergelaten.

Tijdens de ledenvergadering kwam de rol van de gemeente ook weer aan de orde. Dorpsbelang is niet het meldpunt van de gemeente. Als er iets defect is, of het (groen)onderhoud door de gemeente laat te wensen over, kunt u daar melding van doen via:

https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/melding-doen/#948817cc-138a-4e67-bff...

Nadat De Mande is heropend en (voorlopig) draait op vrijwilligers is ook het verenigingsleven weer op gang gekomen. Volleybal, voetbal, muziekkorps, muziekles .... hebben hun leden weer bijeengebracht en de gezamenlijke hobby wordt weer opgepakt. Veel verenigingen leveren vrijwilligers die meedraaien in De Mande.De Nylanner Merke is met een goede opkomst ook al weer achter ons.

Afgelopen week had Dorpsbelang haar ledenvergadering, het verslag daarvan en de acties die zijn beloofd worden via deze site en via It Nyslân gedeeld.

       UITNODIGING LEDENVERGADERING DORPSBELANG NIJLAND

 

Datum:       Donderdag 9 september 2021

 Aanvang:  20.00 uur in M.F.C. De Mande

Agenda:

De gemeente Sudwest Fryslân heeft een subsidieregeling om nieuwe ideeën tot uitvoer te laten komen.

 

KERNENFONDS STAD, DORP OF WIJK

 

Heb je een wens of idee voor jouw stad, dorp of wijk? En heb je voor het uitvoeren van deze wensen en ideeën geld nodig? Dan kom je misschien in aanmerking voor ons Kernenfonds. Met dit fonds proberen wij lokale initiatieven te ondersteunen. Lees hieronder verder.

 

Hoe werkt het?

 

Vanaf 23 augustus is De Mande op verzoek weer open. Het is weer mogelijk activiteiten te organiseren en zalen te reserveren. Het Mandebestuur is met vrjiwilligers begonnen aan het nieuwe seizoen 2021 -2022. Heb je een activiteit of wil je een zaal huren? Neem dan contact op met het bestuur via: info@mfcdemande.nl

Met ingang van dit seizoen heeft De Mande een pin kassa en kan er alleen gepind en contactloos betaald worden.

Tot ziens in De Mande.

Vanaf 23 augustus is de Tsjerkegreft twee weken afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Bevoorradings- en doorgaand verkeer kan het beste ons dorp mijden door om te rijden via de Ringdyk en Jongedyk of Skieppeleane en Jongedyk. De publicatie is te vinden op: https://melvin.ndw.nu/public/situation;id=101848

 

Zoals te zien in De Mande, zijn de voorbereidingen tot heropening in volle gang. Het bestuur maakt schoon en zalen worden heringericht. Wil je activiteiten plannen in De Mande, neem dan contact op via

info@demande.nl

Tot ziens in De Mande

Maandag 19 juli stond er in de Leeuwarder Courant van Nijlanders die in Sibrandabuorren een pluktuin mede onderhouden, Slakkenjacht in de pluktuin. Ook Nijland kan een eigen pluktuin ontwikkelen als daar voldoende belangstelling voor is. Om meer te weten te komen over pluktuinen en de manier van samenwerken daarbij, kan je zaterdag 24 juli op bezoek bij een pluktuin in de omgeving.

In deze zomerperiode is het goed om na te denken wat wij als dorp nodig hebben. Verenigingen of groepen inwoners die iets voor het hele dorp willen regelen kunnen kijken of hun idee werkelijkheid kan worden. De gemeente SWF stelt onder voorwaarden subsidie beschikbaar als het idee aan de voorwaarden voldoet.

Kernenfonds stad, dorp of wijk