badmintonvereniging 'it Plúmke'

filenserwei 4
8744ER Schettens
willempolitiek@versatel.nl
0610167019
Verdere informatie: 

badmintonferiening 'it Plúmke' yn sportseal 'De Mande' te Nijlân.

moandeitejûns fan 18.45 oant 20.15 foar de profs.

tiisdeitejûns fan 20.00 oant 21.30 foar leafhawwers.

sin om fijn te sporten mei leuke ploech minsken, kom lâns....