Begrafenisvereniging De Laatste Eer

Koarnleane 17
8771 LB Nijland
0515569571
Verdere informatie: 

De andere bestuursleden zijn: Sietze Reijenga (vz), Jetske Feenstra (secr), Tietsje Wielstra & Lysbeth Andela. De vereniging regelt en verzorgt de uitvaarten van haar leden en anderen.

Bij een overlijden kunt u de bode/uitvaartverzorger bellen: 

Dhr. Meindert Heslinga
Tweede bode: Eelco de Vries 
It Fabryk 12 te Heeg  

Bereikbaar 24/7:  06-53 77 77 53
www.heslinga-uitvaartverzorging.nl

De bode regelt met de familie de zaken rondom de begrafenis of crematie. 
De vereniging heeft een sterke voorkeur voor de oude traditie om de overledene te dragen. Soms is gebruik van de rijdende baar door omstandigheden nodig. De bode zal dit met de familie bespreken.

De nota's worden eerst door de begrafenisvereniging betaald. Binnen ongeveer een maand ontvangt de familie een totaalfactuur, waarop de ledenkorting verrekend is.