Begrafenisvereniging De Laatste Eer

Camstrastrjitte 19
8771 SE Nijland
delaatsteeernijland@outlook.com
0515569757
Verdere informatie: 

De bestuursleden zijn: Tietsje Wielstra-Jaarsma (vz), Lysbeth Andela (secr), Sjoerd Heerschop (penningm), Romke Lycklama à Nijeholt (notulist) en Jetske Feenstra. De vereniging regelt en verzorgt de uitvaarten van haar leden en anderen.

Bij een overlijden kunt u de bode/uitvaartverzorger bellen: 

Dhr. Eelco de Vries of Leo Boermans
De Draei 13 te Heeg  

Bereikbaar 24/7:  0515-85 57 57
Website: https://bvuitvaartzorg.nl/

De bode regelt met de familie de zaken rondom de begrafenis of crematie. 
De vereniging heeft een sterke voorkeur voor de oude traditie om de overledene te dragen. Soms is gebruik van de rijdende baar door omstandigheden nodig. De bode zal dit met de familie bespreken.

De nota's worden eerst door de begrafenisvereniging betaald. Binnen ongeveer een maand ontvangt de familie een totaalfactuur, waarop de ledenkorting verrekend is.