Buurtzorg Sneek eo.

Simmerdyk 1
8601 ZP Sneek
Sneek@buurtzorgnederland.com
0630349668
Verdere informatie: 

Buurtzorg Sneek eo

  Een frisse kijk op thuiszorg 

Goede zorg thuis vraagt een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Zo snel mogelijk inspelen op zorgvragen, samen oplossingen zoeken, grotere problemen voorkomen. Buurtzorg levert deze professionele zorg, regelt de zaken eromheen en zorgt ervoor dat iemand zelf kan blijven beslissen over wat er nodig is.

 

  Dé Buurtzorgformule 

Buurtzorg Nederland heeft een vernieuwend concept voor verpleging en verzorging aan huis ontwikkeld. Zorgverlening waarbij we streven naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief. Door de zorgverlening volledig door hoog opgeleide wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden in kleine autonome 'Buurtzorgteams' in te laten vullen wordt het oplossend vermogen en de professionaliteit van medewerkers ten volle benut. Deze Buurtzorgteams worden ondersteund door een landelijke organisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne ICT-toepassingen waardoor de administratieve kosten tot een minimum worden beperkt. De kosten van management en overhead worden zo beperkt mogelijk gehouden. Kortom: betere zorg tegen lagere kosten; een aantrekkelijk perspectief voor cliënt, professional en verzekeraar. Buurtzorg Nederland: een natuurlijk alternatief!

 

  Buurtzorg Sneek e.o.

Wij zijn een zelfsturend team van 8 (wijk) verpleegkundigen.

Vanaf 1 juni 2019 zijn wij gehuisvest aan de Simmerdyk 1, 8601 ZPin Sneek. Ons werkgebied bestaat uit Sneek en omgeving.

Wij bieden persoonlijke verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding thuis en stellen u en uw omgeving centraal.

Zo helpen wij bijvoorbeeld met wassen en aankleden, het klaarzetten en geven van medicijnen. Ook verrichten wij handelingen op verzoek van uw huisarts of specialist zoals insuline spuiten, het verzorgen van wonden, het geven van injecties, of het bestrijden van pijn. Wij geven palliatieve zorg: Zorg rond de laatste levensfase. Wij regelen verpleegtechnische hulpmiddelen zoals infuus- of andere pompen voor medicatie toediening en zijn bekend met het gebruik ervan.

Binnen ons team werken (wijk)verpleegkundigen met jarenlange ervaring en extra kennis op het gebied van oncologie (kanker), wondzorg en palliatieve zorg. Ook hebben wij een casemanager dementie. Zij regelt alle zaken rondom de cliënt met dementie en zijn/haar familie/netwerk. Zij zorgt voor begeleiding en advies.

 

  Buurtzorg doet meer!

Wij vinden dat u zelf moet kunnen beslissen wat nodig is en wat bij u past. Als cliënt van Buurtzorg krijgt u een persoonlijke begeleider die kennis heeft van de gevolgen van het ouder worden, uw ziekte, handicaps en alles wat daar bij komt kijken. Zij verdiept zich in wat voor u belangrijk is. Zo kan zij goede adviezen geven. Samen met u stelt de (wijk)verpleegkundige de noodzaak en de behoefte aan zorg vast. Ook heeft zij namens u of samen met u regelmatig contact met andere zorgverleners, bijvoorbeeld uw huisarts, specialist of therapeut. Bij het team van Buurtzorg Sneek e.o. krijgt u te maken met deskundige zorgverleners die alle werkzaamheden kunnen verrichten. We zijn 24 uur per dag bereikbaar.

 

  Palliatief netwerk Zuid West Friesland

Buurtzorg Sneek e.o. is aangesloten bij het palliatief netwerk Zuid West Friesland.

 

  Buurtzorg Plus

Buurtzorg Sneek e.o. is een geïntegreerde thuiszorg. Wij  werken nauw samen met een gespecialiseerde (ouderen) fysiotherapeut van Fysio Actief en een ergotherapeut van Patyna. Wij kijken samen naar welke factoren belemmerd werken voor uw functioneren thuis en welke behandeling of aanpassing zou kunnen bijdragen aan verbetering hiervan.

 

  Kosten

De kosten voor persoonlijke verzorging of verpleging die u van Buurtzorg ontvangt worden betaald door uw zorgverzekeraar. Als u een indicatie voor verblijf heeft (zorgzwaartepakket), betaald u een eigen bijdrage die wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag. Voor meer informatie www.hetcak.nl

 

  Aanvragen

Als u verpleging of verzorging nodig heeft kunt u telefonisch contact opnemen voor het maken van een afspraak. De wijkverpleegkundige komt bij u thuis en kijkt samen met u welke zorg u nodig heeft.


Wilt u meer weten over Buurtzorg Sneek e.o., neem dan contact met ons op.

Simmerdyk 1 :  06 - 303496688601 ZP Sneek  sneek@buurtzorgnederland.com