CBS De Earste Trimen

H Pollemastrjitte 2
8771 RT Nijland
schoolleider@earstetrimen.nl
0515569678
Verdere informatie: 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.earstetrimen.nl