Gemeente Sudwestfryslan

Marktstraat 15
8601 CR Sneek
info@gemeensteswf.nl
0515489000

Nieuws bij dorpsvoorziening

 

1. Sociale samenhang en verenigingsleven
De inwoners kennen elkaar: mee eens

Er is contact tussen de inwoners: mee eens

Er zijn weinig conflicten tussen inwoners: mee eens

Weinig inwoners leven in isolement: helemaal mee eens

Inwoners kunnen elkaar aanspreken op (ongewenst) gedrag: neutraal

Inwoners werken samen om activiteiten te organiseren: helemaal mee eens

Nieuwkomers zijn actief in het dorps-/buurtleven: mee eens

Inwoners werken samen om een gemeenschappelijke agenda en/of visie op te stellen:

helemaal mee eens