Huisartspraktijk Schraa

Thomasstraat 3A
8701XJ Bolsward
0515569232
Verdere informatie: 

Spreekuur in Nijland op maandagmiddag, woensdagochtend en vrijdagmiddag.
Adres Hottingawei 8 te Nijland.

Voor meer informatie: www.huisartspraktijkschraa.nl