It Nyslân

Tramstrjitte
8771 Nijland
itnijslan@hotmail.com
06-1
Verdere informatie: 

wie zijn wij?

Wij zijn de redactie van de dorpskrant. Elke 6 tot 8 weken komt er een editie uit. Wil je een abonnement of heb je kopij?

Mail dan naar: itnijslan@hotmail.com