1e nieuwsbrief Nijland 750 jaar

 

NIJLAND750

 

In 2025 bestaat ons dorp 750 jaar!

 

In 1275 ontstaat de kerk van Nijland. Dat jaar wordt daarom door historici gezien als het stichtingsjaar van ons dorp.
In 2025 gaan we dat vieren! Het comité NIJLAND750 bestaande uit vijf mensen – werkzaam onder de vlag van Doarpsbelang - heeft het voortouw genomen om tot plannen te komen. Uitgangspunt is om naast de verenigingen het hele dorp hierbij te betrekken. Ons doel is de verbinding tussen dorpsbewoners te stimuleren; samenwerken van jong tot oud; het verenigingsleven te bevorderen en het dorp te promoten.

 

Op 28 j.l. maart is in De Mande een eerste brainstormbijeenkomst gehouden met afgevaardigden van onze verenigingen. De opkomst was groot en het enthousiasme eveneens. 

 

Het idee is om het thema ‘TIID’ als kapstok te gebruiken.

 

Op donderdag 25 april, 20.00 uur a.s. is er opnieuw een bijeenkomst. Iedereen is dan van harte welkom om samen verdere stappen te zetten naar NIJLAND750.
Heb je ideeën, plannen, wil je meedoen of wil je gewoon meer weten. Kom langs!  
Oant sjen op 25 april a.s.
Samen maken we van NIJLAND750 een succes!

 

 

 

Commissie NIJLAND750 /  nijland750@gmail.com

 

Volg ons binnenkort op facebook / instagram

 

Sieta Beuckens, Henk Dijkstra, Pytrik Gerbrandy,  Tryntsje Tolsma, Piet v.d. Wal