Activiteiten weer opgestart

In de afgelopen weken was het verenigingsleven weer druk bezig. Romke rijdt met zijn winkel weer op woensdagmiddag door dorp, Excelsior repeteert weer elke maandag en heeft behoorlijk oud ijzer ingezameld (nee niet de instrumenten ingeleverd) en de sportverenigingen zijn ook fanatiek begonnen in De Mande en in De Herberch. Vrijdag 28 september sprak Klaas Wilting over zijn ervaringen als politieagent en politiewoordvoerder en concludeerde dat de politie er ten dienste is voor onze veiligheid, al willen we dat wel eens vergeten als een snelheidsboete wordt geschreven.

Snelheid en grootte van voertuigen zijn nog steeds voor veel dorpsbewoners een bron van ergernis. Omdat niet iedereen rijvaardig en verantwoordelijk is hebben veel bewoners van de doorgaande straten overlast en schade. Daarbij kwam de afgelopen weken ook nog de afsluiting van de A7 door wegwerkzaamheden waardoor het verkeer door Nijland werd geleid zonder aankondiging. Naast de overlast en ergernis gaf het ook een leuke reactie: Hé, de bus weer in het dorp, hebben we weer een eigen halte?  Helaas is dat niet het geval.

De gemeente Súdwest Fryslân neemt contact met Rijkswaterstaat op om het dorp in ieder geval vooraf te informeren als er weer verkeer door Nijland moet worden geleid. (komt er dan gelijk ook een motoragent met lasergun en een busje dat hardrijders staande houdt?)

Het fietspad Nijland Folsgare ter hoogte van de A7 lijkt in de volgende fase te komen. Binnenkort wordt Dorpsbelang hierover geïnformeerd.