De Mande gaat weer open met het nieuwe seizoen

Zoals te zien in De Mande, zijn de voorbereidingen tot heropening in volle gang. Het bestuur maakt schoon en zalen worden heringericht. Wil je activiteiten plannen in De Mande, neem dan contact op via

info@demande.nl

Tot ziens in De Mande